VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Value8 mikt dit jaar al op 2 euro echte winst

Investeringsmaatschappij Value8 kan beter door het leven als financieel adviesbureau Value8. Voorlopig verwacht de onderneming haar geld te verdienen met advieswerk aan bedrijven, in plaats van geld te verdienen met beleggen.

In 2010 verwacht Value8 al een winst uit advieswerk van ruim 2 euro per aandeel. Vorig jaar boekte het fonds een winst van 0,67 euro per aandeel, maar deze was voor het merendeel toe te schrijven aan waardevermeerdering van deelnemingen. Dit was pure papieren winst, waarvan geen salarissen betaald kunnen worden.

Al ‘echte' winst in 2010
De Bussumse onderneming begon 2009 onder leiding van topman en voormalig VEB directeur Peter Paul de Vries met investeren in- en adviseren van kleinere en middelgrootte bedrijven. Al snel werd duidelijk dat er veel meer vraag naar corporate finance achtige advisering bestond dan Value8 oorspronkelijk had aangenomen. De goedkeuringsstempel van de jarenlange voorvechter van aandeelhoudersrechten op adviesrapporten is ondernemingen klaarblijkelijk veel waard.

Het grootste deel van de diensten wordt dan ook verleend aan derden, bedrijven die het fonds dus niet in portefeuille heeft. ‘De vraag neemt zelfs zozeer toe, dat deze advisering in 2010 al een winst oplevert van ongeveer 1,6 miljoen euro, aldus De Vries tegenover aandeelhouders. Het is waarschijnlijk dat de adviestak in termen van winst voorlopig belangrijker blijft dan de investeringsactiviteiten.

Echt verwonderlijk is dat ook weer niet. Naar verwachting moet er eerst verder geïnvesteerd worden in de jonge ondernemingen ( bijvoorbeeld Ceradis: gewassenbestrijding, SutureAid: pincetten, Gamesfactory Online: computerspelletjesontwikkelaar) waarin De Vries heeft belegd.

Pas daarna kan er bij een aantal een positieve kasstroom gegenereerd worden. Ook waarschuwde de topman dat niet altijd alle deelnemingen succesvol zouden zijn.

Financiering
Op 11 januari van dit jaar waarschuwde De Vries beleggers, dat naar zijn mening de koersstijging van het aandeel te ver vooruit liep op de toekomstige (winst)ontwikkelingen. Vreemd genoeg heeft de zittende belegger daar ook baat bij, want in de afgelopen vijf maanden heeft de onderneming 78.000 aandelen uitgegeven, waarmee ten dele investeringen zijn betaald. Door de hoge koers is het verwateringeffect van de uitgifte een stuk minder.

De snelle groei van de adviesdiensten en de daaruit resulterende positieve kasstroom dwingt Value8 veel minder dan vorig jaar om aandelen uit te geven om lopende uitgaven (voornamelijk lonen) te kunnen bestrijden. Hoewel het bestuurs streeft naar een positieve operationele kasstroom, konden de Vries en medebestuurder Gerben Hettinga niet aangeven of dat ook altijd gaat lukken.

Dit komt bijvoorbeeld omdat niet alle geleverde diensten in geld worden afgerekend, soms worden aandelen en opties verkregen. Value8 zal een eventuele winst voorlopig voor zijn eigen financiering gebruiken: dividend zit er nog niet in.

Meer informatie over de deelnemingen gewenst
Tijdens de aandeelhoudersvergadering werd er veelvuldig gevraagd naar nadere informatie over de deelnemingen. De directeur van de nieuwe aanwinst, Ceradis, hield een presentatie over de toekomst van zijn onderneming in gewasbestrijdingsmiddelen. Deze spin-off van de Wageningse Universiteit probeert technologische innovatie om te zetten in praktische winstgevende producten. Hoewel er nog een lange weg te gaan is, verwacht de topman al in 2011 een positieve kasstroom te kunnen behalen.

Over de overige deelnemingen was De Vries erg kort. Wel zegde hij toe in het vervolg te proberen de kerncijfers van iedere deelneming in de (half) jaarverslagen te vermelden.

Advies aan eigen winkel gewenst
Waar Value8 haar cliënten onder andere op het gebied van investor relations adviseert behoeft haar eigen beleid op dit vlak nog de nodige aandacht en verbetering. Zo werd toestemming gevraagd voor de investering in Naseba (20%), een Franse congresorganisatie, maar verdere toelichting ontbrak. Uit de antwoorden op vragen tijdens de vergadering bleek, dat het hier om 750.000 aandelen van een euro betrof, die van een zittende aandeelhouder werden overgenomen.

De kapitaalsversterking die Naseba van haar zittende aandeelhouders in october 2009 had verkregen ter grootte van 715.000 euro - het bedrijf was zwaar geraakt door de kredietcrisis, bleek geen relatie te hebben met de deelname van Value8.

Ook vroeg de Vries toestemming voor de overname van een pakket aandelen van meerdere beursgenoteerde ondernemingen, die tegen een korting waren verkregen. Value8 wilde niet vertellen welke aandelen er in de portefeuille zitten, maar ziet kans de stukken binnen afzienbare tijd met een aantrekkelijke winst weer van de hand te doen.