VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Eigen vermogen Nederlandse banken lager dan Europese concurrenten

Nederlandse banken moeten meer actie ondernemen om de balans te versterken. De leverage ratio van de Nederlandse bancaire sector ontwikkelt zich minder gunstig dan bij vergelijkbare Europese banken.

Dat stelt De Nederlandsche Bank (DNB) woensdag in zijn kwartaalbericht.

De centrale bank analyseert de uitkomsten van een impactstudie, om inzicht te krijgen in de gevolgen van de voorstellen van het om de liquiditeitseisen voor de bankensector aan te scherpen. De centrale bank verwacht dat Nederlandse banken meer stappen moeten zetten om de balans te versterken.

De leverage ratio van Nederlandse grootbanken - gemeten als eigen vermogen in verhouding tot het balanstotaal - is laag in vergelijking met andere Europese grootbanken, blijkt uit gegevens van DNB.

De  voor dertien Europese grootbanken steeg in 2009 tot boven 4 procent, van ruim 3 procent in de voorgaande twee jaren. Ondanks een opgaande lijn sinds het dieptepunt in het vierde kwartaal van 2008, bleef de mediaan voor Nederlandse grootbanken steken onder 4 procent. In het eerste kwartaal van dit jaar daalde het cijfer weer tot circa 3 procent.

Nu nieuw geld ophalen
Als banken hun balans willen versterken door kapitaal op te halen in de markt, zouden ze dat beter snel kunnen doen, stelt DNB. 'Hoe langer banken hiermee wachten, des te meer concurrentie zij mogelijk zullen ondervinden van andere financiële instellingen', aldus DNB in het kwartaalbericht.

Andere manieren om de balans te versterken zijn het besparen van kosten en het schrappen van dividend, al is volgens DNB gezien het relatief lage bedrijfsresultaat van Nederlandse banken de laatste mogelijkheid beperkt. Een laatste optie is het verkopen van activa.

De introductie van een maatstaf voor de 'leverage ratio' moet worden gezien als een stok achter de deur voor situaties waarin de risicogebaseerde Tier-1-ratio niet kan voorkomen dat de financieringshefboom van banken te groot wordt, stelt DNB.

Uit een studie van DNB in hetzelfde rapport blijkt dat deze hefboom door de jaren heen sterk is gestegen, waardoor banken kwetsbaar zijn geworden.

Bazel prioriteit
DNB stelt dat de voorstellen van het Bazels comité prioriteit moeten hebben boven andere initiatieven die momenteel worden ontplooid om het internationale financiële stelsel te versterken.

Daarbij verwijst de centrale bank onder andere naar voorstellen om banken vooraf een premie te laten betalen voor een vangnet om faillissementen van banken op te vangen, en instrumenten waarbij overheden kunnen ingrijpen in de rechten van aandeelhouders.

DNB zegt zich internationaal sterk te maken voor de genoemde maatregelen, omdat de centrale bank van mening is dat de 'leverage van banken in de loop der jaren is doorgeschoten en dat een grotere risicodragende buffer wenselijk is'.

Levensverzekeringen uit
In het kwartaalrapport meldt DNB verder dat in de verzekeringssector de verkoop van nieuwe levensverzekeringen fors blijft dalen, mede door de toenemende populariteit van banksparen.

'Aanpassing van het bedrijfsmodel lijkt onontkoombaar voor deze sector', stelt de centrale bank.
DNB stelt elders in het rapport dat de Nederlandse financiele sector er in vergelijking met een half jaar geleden duidelijk beter voorstaat, maar zich nog steeds in een herstructureringsfase bevindt.