VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Stresstesten banken openbaar

De leiders van de Europese Unie hebben besloten om resultaten van de stresstests voor banken op zijn laatst in de tweede helft van juli te publiceren. Een stap op weg naar Europees toezicht.

Met de beslissing wordt geprobeerd om het vertrouwen in Europese banken die sterk zijn te herstellen en om steun te bieden aan banken die zwak zijn, zeiden de leiders in een persconferentie na de bijeenkomst.

De openheid komt er na forse druk van Spanje. Het vertrouwen in de Spaanse bankensector is fors gedaald na twijfels over de kredietwaardigheid van enkele Europese landen, met Griekenland aan kop. Eerder deze week moest de Spaanse overheid

Openheid is volgens Spanje de beste methode om de problemen bij enkele kleine banken niet over te laten slaan naar een hele sector.

"Transparantie is het beste middel om vertrouwen te wekken", zei de Spaanse premier Jose Zapatero. "We waren van mening dat we dit op een redelijke termijn moesten doen om het vertrouwen in de Europese economie te bevorderen."

VS volgen
Eerder onderwierpen de VS hun banken aan een stresstest en maakte de resultaten openbaar. Bij deze testen wordt de degelijkheid van de bankbalansen bestudeerd door extreme omstandigheden te simuleren. De resultaten: van de negentien banken hadden er tien extra kapitaal nodig (in totaal 75 miljard dollar). Geithner riep vervolgens  Europa op hetzelfde te doen.

In Europa werden in oktober 2009 globale resultaten van een stresstest openbaar gemaakt. De resultaten waren bemoedigend. Zelfs als de economische groei dit jaar zwaar zou tegenvallen, de vastgoedprijzen sterk zouden dalen en de werkloosheid sterk zou stijgen, dan nog zou het kapitaal van 22 belangrijke Europese banken volstaan. Ze zouden wel 400 miljard euro verlies lijden maar voldoende kapitaal overhouden.

Bij bekendmaking van de resultaten van die  Europese stresstest werden geen namen van individuele banken genoemd. Daardoor bleef onzekerheid in de markt.

Moeilijk vergelijken
Uiterlijk eind juli worden, net als in de VS, wel namen en rugnummers genoemd. Maar anders dan in de VS is een goede vergelijking van banken hier moeilijker. De verschillen in regelgeving per land zijn hier debet aan.

Zo mogen Spaanse banken geen CDO's (gestructureerd schuldpapier, berucht sinds de kredietcrisis) op de balans zetten. In andere landen mag dat wel. In Italië rinkelen er pas alarmbellen als mensen zes maanden te laat zijn met terugbetalen van bankleningen, in andere landen al na drie maanden.

Op naar Europees bankentoezicht
Het is afwachten of de markt en het publiek die nuances in hun beoordeling van de testen mee gaat nemen. In ieder geval lijken de stresstesten een opmaat naar Europees toezicht op banken.

Na de gezamelijke reddingsactie van Griekenland zal ook steun aan individuele banken in de toekomst Europees geregeld moeten worden. Een situatie zoals tijdens de laatste crisis, waarin ieder land zijn eigen banken redt, moet dan verleden tijd zijn.

Of zoals voorzitter Jose Manuel Barroso van de Europese Commissie het zegt: "Als overheidsingrijpen nodig is, zal dit bijtijds worden onderzocht volgens gemeenschappelijke regels.

Ook bankenbelasting

De EU-leiders bereikten ook overeenstemming over de noodzaak van een bankenbelasting en dat het belangrijk is om deze positie te verdedigen op een bijeenkomst van de G20 later deze maand in Toronto.

Ook was er overeenstemming om bij de komende G20-vergadering de mogelijkheid te verkennen van een belasting op financiële transacties.