VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Gamma krabbelt op na jaar van saneren

Jarenlang hield het bestuur van textielproducent Gamma beleggers voor dat het voordeel haalde uit de vele zeer verschillende activiteiten. De nieuwe topman Jan Albers heeft aan die verhalen een einde gemaakt. En Alders heeft op nog wel meer vlakken voor duidelijkheid gezorgd.

Welke voordelen heeft het voor een bedrijf om zowel batikstof, zeildoek, filtersystemen, coatings en kogelwerende producten als proces- en transportbanden te produceren? Het antwoord moet zijn: geen.

Volgens nieuwe topman Jan Albers van Gamma, het conglomeraat dat alle bovenstaande producten levert, zijn er geen kostenvoordelen te behalen uit deze bonte verzameling producten. Dat vertelde hij aandeelhouders tijdens de recente aandeelhoudersvergadering.

Een opmerkelijke breuk met het verleden. Onder aanvoering van de vorig jaar weggestuurde Meint Veninga was synergie altijd het geheim achter die brede waaier aan activiteiten.

Alders heeft de daad bij het woord gevoerd door een eerste divisie af te stoten. De verkoop van de unit Coatings inclusief de kogelwerende producten leverde 37,5 miljoen euro op. Dat betekende een boekverlies van ruim 18 miljoen euro maar tegelijkertijd een verlaging van de schuldpositie.

Roerig 2009
De verkoop van de divisie Coatings was een van een reeks aan afslankmiddelen die Gamma heeft moeten toepassen om het hoofd boven water te houden. In 2009 kreeg het bedrijf met flinke vraaguitval te maken en zakte het tot twee keer toe door zijn bankafspraken.

Aandeelhouders voelden niets voor een claimemissie, uiteindelijk brachten de banken redding. Voorwaarde was wel dat topman Meint Veninga vervangen zou worden. En ook bedongen de banken bij niet nakoming van de afspraken de verkrijging van cumulatieve preferente aandelen ter grootte van 50,1 procent van het geplaatste kapitaal.

Nieuwe man Albers zette vol in op kostenbesparingen (van 1000 werknemers werd afscheid genomen), verplaatsing van productie, verkleining van het werkkapitaal en verbetering van de kasstroom. Samen met de aantrekkende vraag naar Gamma-producten krabbelde het bedrijf uit een diep dal.

Verbetering
Vanaf de tweede helft van 2009 verbeterde omzet en marges, in het eerste kwartaal van 2010 zette die trend zich voort. Vrijwel alle business units wisten betere resultaten te boeken.

Het resultaat exclusief herstructureringskosten (6,3 miljoen) steeg naar 20,4 miljoen bij een omzet van175 miljoen in het eerste kwartaal. Bijna werden er al zwarte cijfers geschreven maar het netto groep resultaat bleef steken op een verlies van 0,3 miljoen.

Het fundament onder Gamma is door deze resultaten nu verstevigd. De verhouding tussen netto rentedragende schuld en Ebitda (groepsresultaat voor belasting, rente en afschrijving) verbeterde naar 4,0 en bleef daarmee binnen de bankafspraak van 5,3.

Topman Albers durfde het aan om bij ongewijzigde omstandigheden te voorspellen dat de opgaande trend in het bedrijfsresultaat vastgehouden zal worden. Wil Gamma verder groeien dan zal het dat op eigen kracht moeten doen. Geld voor acquisities is er niet.