VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Votron: ik zou Fortis veilig door de crisis hebben kunnen leiden

Voormalig Fortis-topman Jean-Paul Votron is er van overtuigd dat hij de val van Fortis had kunnen voorkomen. "Ik weet bijna zeker dat ik de enige persoon was die Fortis veilig door de crisis had kunnen leiden."

Dat verklaarde Votron tegenover de onderzoekers die een rapport hebben samengesteld over de gebeurtenissen van Fortis in 2007 en 2008.

Votron werd op 11 juli 2008 ontslagen nadat de overige leden van de raad van bestuur van Fortis het vertrouwen in Votron hadden opgezegd.

In de financiële markten en onder beleggers was toen al grote beroering ontstaan over maatregelen van Fortis om de balans te versterken, zoals het schrappen van het dividend en een nieuwe aandelenemissie.

Deze plannen stonden in schril contrast met eerdere uitspraken van Votron dat was.

Vechten voor laatste kans
Op de bewuste 11de juli, de dag van zijn ontslag, heeft Votron nog een uiterste poging gedaan om het bestuur van Fortis ervan te overtuigen dat hij de juiste man op de juiste plaats was. Hij hield daartoe een presentatie met de titel "Are we managed by activists and journalists?".

Behalve zijn visie op de toekomst van Fortis neemt Votron hierin de tijd om zijn medebestuurders uit te leggen dat er waarschijnlijk niemand geschikter is op "dit moment om leiding te geven aan Fortis. "

De noodkreet van Votron mocht niet baten. Het bestuur besloot unaniem tot zijn vertrek, zo vermeldden de notulen van de betreffende vergadering. Overigens meent Votron dat niet alle bestuursleden met zijn ontslag instemden.

Een Macher
De Belg Jean-Paul Votron (1951) werd in 2004 Ceo van Fortis als opvolger van de Nederlander Anton van Rossum. De voormalige werknemer van Unilever, Citibank en ABN Amro, wordt door zijn Fortis-collega's omschreven als "een zeer krachtige persoonlijkheid, een zeer overtuigend iemand, ...een macher."

Terwijl voorganger Van Rossum een overlegmodel hanteerde binnen het bestuur, ontwikkelde Votron een cultuur die vooral gebaseerd was op een-op-een gesprekken tussen hem en overige bestuurders.

Verbitterd en onschuldig
Votron toont zich nog altijd zeer verbitterd over zijn ontslag. Hij is ervan overtuigd de ondergang van Fortis te kunnen hebben voorkomen. "Ik weet dat ik Fortis door deze crisis had kunnen manoeuvreren en ik denk dat veel mensen binnen en buiten het concern dat met me eens zijn."

Dat Fortis steeds verder geïsoleerd raakte wijt Votron ook aan zijn vertrek. "Waarom de markten op slot gingen voor Fortis? Omdat men zag dat er na mijn vertrek geen leiding meer werd gegeven." In de tweeënhalve maand tussen het vertrek van Votron en Fortis' president-commissaris Lippens verloor Fortis ook nog deputy-CEO Verwilst en CFO Mittler.

Votron ziet voor zichzelf geen rol weggelegd in de ondergang van Fortis. "Als ik gebleven was zouden we nu hier niet tegenover elkaar zitten," laat hij de onderzoekers weten.

Ik begrijp nog steeds niet hoe de raad van bestuur mij heeft kunnen ontslaan. Ik ben daar nog steeds extreem verbitterd over."