VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Aanmelden voor de actie Fortis (3/3)

U hoeft zich niet opnieuw aan te melden, u bent bij de VEB als Fortis gedupeerde geregistreerd.

De VEB zal via de website en via haar nieuwsbrief die u per e-mail ontvangt op de hoogte houden in de zaak Fortis.

Indien u vragen hebt verzoeken wij u eerst de op de website te raadplegen.