VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

CPB tempert eerdere verwachtingen over economische groei

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de ramingen voor de economische groei in Nederland woensdag bijgesteld naar 1,25 procent in 2010 en 1,75 procent in 2011. Begrotingstekort en werkloosheid vallen gunstiger uit dan eerder verwacht.

In maart ging het CPB nog uit van een groei met 1,5 procent in 2010 en 2,0 procent in 2011. Toch is het economisch beeld op hoofdlijnen weinig veranderd ten opzichte van de vorige raming, aldus het planbureau.

De werkloosheid loopt volgens het planbureau minder op dan eerder verwacht. Het CPB prognotiseert nu een werkloosheid van gemiddeld zes procent (465.000 personen) in 2011. In maart meende het CPB nog dat 6,5 procent van de beroepsbevolking zonder baan zou zitten in 2011.

Bij ongewijzigd beleid loopt het begrotingstekort volgens de prognose terug van 6,3 procent van het BBP dit jaar tot 4,7 procent van het BBP komend jaar. Eerder raamde het CPB een begrotingstekort van 4,9 procent in 2011.

De inflatie zal volgens het CPB 1,5 procent bedragen in 2010 en 2,0 procent in 2011. In maart bedroegen deze verwachtingen 1,25 procent in 2010 en 1,5 procent in 2011.

Onzekerheid
De onzekerheid rond de ramingen is volgens het CPB groter dan gebruikelijk, zowel vanwege internationale als binnenlandse omstandigheden. Bijstelling zal volgen als de plannen van de nieuw te vormen regering bekend zijn.