VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Aandeelhouders willen beslissen over doorgaan of liquideren Fornix

De verkoop van de allergiedivisie van biotechbedrijf Fornix aan aartsrivaal ALK is ´onvermijdelijk´. Het bestuur van het gedecimeerde bedrijf blijft radeloos achter, zonder duidelijke plannen met de resterende activiteiten. Beleggers eisen inspraak.

Goed en slecht nieuws. Fornix' stermedicijn Oralgen of een vergelijkbaar allergiemiddel kan binnenkort toch op de Nederlandse markt komen. Het slechte nieuws: het is Fornix' concurrent uit Denemarken, ALK, dat het middel of een variant daarvan hier op de markt gaat brengen.

Waar Fornix geen goedkeuring wist te verkrijgen van het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) lukte het ALK wel een soortgelijk middel in Zweden goedgekeurd te krijgen. En goedkeuring in één land binnen de Economische Europese Ruimte betekent mogelijkheden tot verkoop in alle betreffende landen.

Voor Fornix zijn de druiven zuur. Het bedrijf had tot nu een marktaandeel van 70 procent opgebouwd en boekt mooie winsten. Maar zonder registratie van het CBG zullen verzekeraars het middel niet meer vergoeden. Zelfstandig doorgaan met deze producten heeft daarmee een groot afbreukrisico gekregen zowel voor personeel, patiënten alsook voor aandeelhouders. Verkoop was eigenlijk de enige optie.

En ook het CBG verliest in deze zaak. De weerstand van het CBG tegen deze zogenaamde immunotherapeutische middelen blijkt toch niet effectief, nu deze middelen via ALK op de Nederlandse markt zullen verschijnen.

Alleen de overnemende partij ALK komt als winnaar uit de strijd. Als ALK met haar medicijnen eenvoudigweg het marktaandeel van Oralgen overneemt, is de overname terugverdiend in minder dan anderhalf jaar.

Tijdens een extra aandeelhoudersvergadering moesten aandeelhouders hun goedkeuring geven aan de verkoop van de allergiedivisie, Fornix' hoofdactiviteit.

Maar goedkeuring bleek een hamerstuk. De discussie werd beheerst door de vraag of en hoe Fornix verder diende te gaan. Met de verkoop van de allergiedivisie valt iets meer dan 90 procent van de winst van het concern weg.

De medische hulpmiddelendivisie goed voor 2,5 miljoen euro operationele winst op 12 miljoen euro omzet blijft over. Topman Cees Bergman wil de resterende activiteit (handel in medische hulpmiddelen) voort zetten. Opmerkelijk, want in 2009 mislukte de verkoop van de divisie nog omdat er problemen waren.

Hoe Bergmanverder wil gaan met de restjes Fornix blijft onduidelijk. Op talloze vragen van beleggers over kritische omvang, winstgevendheid en oorlogskas kon hij geen antwoord geven.

Aandeelhouders waren onthutst dat Fornix feitelijk geen plannen heeft met de divisie. En ook het alternatief, restjes verkopen en Fornix liquideren blijkt niet te zijn besproken met de raad van commissarissen.

Aandeelhouders willen nu het recht om te beslissen over Fornix'toekomst of einde. Nog dit jaar wordt daarover een nieuwe vergadering van aandeelhouders gehouden.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net