VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

NedSense passeert gros aandeelhouders opnieuw bij emissie

Aandeelhouders van NedSense (het voormalige Blue Fox) hebben het niet gemakkelijk. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren meerdere malen nieuwe aandelen uit moeten geven. Ook bij de laatste emissie staat de gewone aandeelhouder buitenspel.

Terwijl er voor bijna anderhalf miljoen euro aan nieuwe aandelen geplaatst wordt, kunnen beleggers slechts toekijken hoe hun belang met bijna 40 procent verwatert.

Tijdens een ingelaste vergadering met aandeelhouders beloofde de top van Nedsense dat dit de laatste keer zou zijn dat er tot onderhandse plaatsing van aandelen zou worden overgegaan.

Hoewel er kritiek was op de gang van zaken gingen alle aanwezige aandeelhouders uiteindelijk akkoord. Dat het voorstel met een overweldigende meerderheid zou worden aangenomen stond overigens al voor aanvang van de vergadering vast.

De aanwezige grootaandeelhouders waren namelijk wel in staat gesteld om met korting aandelen bij te kopen. Onder hen bevond zich ook commissaris Dirk Lindenbergh. NedSense was zich van dit tegenstrijdige belang bewust. Hij is dan ook niet als commissaris betrokken geweest bij de besluitvorming over dit onderwerp.

Besteding
Waar denkt NedSense dit geld voor nodig te hebben? Dat is in elk geval niet om een eerdere lening van 2,1 miljoen euro af te lossen. Deze lening is door het bedrijf tot in 2013 geherfinancierd.

Wel dient de emissie om de uitrol van te financieren. LOFT is een .

Inmiddels zijn er twee klanten aangetrokken en de vooruitzichten die NedSense zelf geeft zijn zonder meer positief.

Over vier jaar wordt verwacht dat LOFT evenveel omzet genereert als NedGraphics, wat momenteel veruit de belangrijkste activiteit van NedSense is. Over marges wilde men niets kwijt en ook kwam er geen duidelijkheid over wie deze twee klanten zijn.

Afwachten
Het is dan ook maar zeer de vraag of deze stralend blauwe vergezichten ooit tastbare realiteit zullen worden. Op grond van de reactie van de markt meent NedSense van wel, maar voor aandeelhouders rest er weinig anders dan afwachten.

Ook over de kasstroom- en winstontwikkeling is men opvallend positief. Voor een bedrijf dat nog niet zo lang geleden aan de rand van de afgrond stond, is het een hele belofte.

Er bevonden zich tijdens de vergadering, die slechts een half uur duurde, evenveel aanwezigen voor als achter de bestuurstafel. Deze desinteresse strookt ook met het beeld dat op de beurs heerst rondom NedSense: er is de laatste tijd maar weinig handel in het aandeel.

Hopelijk gaat een verbetering op dit vlak hand in hand met een beter rendement, zodat aandeelhouders weer wat plezier beleven aan hun investering.