VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Nederlandse banken slagen met vlag en wimpel voor botsproeven

Stresstesten moesten het vertrouwen in het Europese bankwezen terugbrengen. Aan de uitslagen kan het niet liggen. Die zijn goed. Nu moet de markt het signaal nog oppikken.

Zeven van de 91 banken in de Europese Unie die zijn doorgelicht op hun financiële weerbaarheid zijn gezakt voor de zogenaamde stresstest en hebben nieuw kapitaal nodig, aldus de .

In een rapport met de resultaten van de door samenwerkende toezichthouders opgestelde tests, zegt de CEBS dat het totaal aan kapitaal dat de zeven banken nodig hebben om aan de ondergrens van een tier 1-kernkapitaal van 6% te komen zo'n EUR3,5 miljard is.

en de vijf Spaanse banken Unnim, Diada, Espiga, Banca Civica en Cajasur doken in de test onder de kritische 6%-solvabiliteitsgrens.

De tier 1-ratio is de verhouding van het kernkapitaal, waaronder aandelen, preferente aandelen en ingehouden winst worden gerekend, tot het balanstotaal van de instelling.

Scenario's
In de test is er onder meer van uitgegaan dat de economische groei 3 procentpunt achterblijft bij de ramingen van de Europese Commissie voor 2010 en 2011. Daarnaast zijn schokken gesimuleerd zoals haircuts op staatsobligaties in het handelsboek van banken en sterke dalingen van aandelen-, krediet- en onroerendgoedmarkten.

Bij de test is niet uitgegaan van een situatie waarin landen uit de periferie van de eurozone, zoals Griekenland, Spanje, Portugal en Ierland niet meer aan hun betalingsverplichtingen voldoen. Daarom is het de vraag of de instanties hiermee alle zorg over de gezondheid van de banksector hebben weggenomen.

Lager dan verwacht
Het aantal gezakte banken en het bedrag aan benodigde kapitaalinjecties is in ieder geval lager dan verwacht. Volgens een enquête van zakenbank Goldman Sachs rekende de markt op voorhand op zo'n tien onder-gekapitaliseerde banken en die gezamenlijk EUR38 miljard nodig zouden hebben.

De lijst van 91 banken die de toezichthouders selecteerden voor de tests is zo samengesteld dat ze meer dan 50% van de banksector in hun thuisland vormen. Gezamenlijk beslaan de geselecteerde banken 65% van de sector in de Europese Unie.

Nederlandse banken zonder meer geslaagd
De vier Nederlandse banken die aan de test werden onderworpen bleven zelfs onder het negatiefstee scenario ruim boven de gehanteerde ondergrens. De gemiddelde tier 1 ratio van deze banken kwam in het ergste geval na twee jaar gemiddeld uit op 10,3%, aldus De Nederlandsche Bank (DNB).Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net