VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Arcadis groeit vooral door overname

Ingenieursbureau Arcadis meldt een sterke omzetgroei bij de publicatie van de resultaten over het tweede kwartaal en het eerste halfjaar. Het grootste deel van de groei komt echter uit overnames en valutaire rugwind.

Arcadis heeft over het eerste halfjaar een groei van de bruto omzet met 15 procent tot 960 miljoen euro behaald.

De omzetgroei in het tweede kwartaal was met 23 procent aanmerkelijk hoger.

De winstontwikkeling blijft echter achter met een groeipercentage van 9 procent tot 35,6 miljoen euro over de eerste zes maanden.

Omzetgroei door overname en sterke dollar
Hoewel dit mooie groeipercentages zijn, komen deze voornamelijk voort uit de overname van het Amerikaanse Malcolm Pirnie medio vorig jaar.

Ook was er in het tweede kwartaal een stevige rugwind van een sterkere Amerikaanse dollar, Arcadis behaalt meer dan de helft van haar omzet in de Verenigde Staten. Onderliggend daalde de omzet.

De organische groei was negatief, maar de onderneming zag die ontwikkeling in het tweede kwartaal verbeteren. De autonome daling van inkomsten komt dan ook voornamelijk voor rekening van het eerste kwartaal.

In het tweede kwartaal ziet het ingenieursbedrijf dan ook een aantal lichtpunten. Voor het eerst sinds het begin van 2009 werd de autonome omzetdaling tot staan gebracht. De divisies Infrastructure en Water zagen de inkomsten zelfs weer op eigen kracht toenemen, terwijl de milieu activiteiten een voortgaand herstel te zien geven.

Zo zorgt het economische herstel in de Verenigde Staten voor meer vraag naar milieudiensten en dat is voor het eerst sinds de crisis. Binnen de divisie Buildings blijft de ontwikkeling moeizaam, hoewel de neergang lijkt te zijn vertraagd en gestabiliseerd.

Kostenbeheersing om marges op peil te houden
De marktomstandigheden blijven vooralsnog moeilijk, want het bedrijf ondervind op een breed front druk op de prijzen. Hetgeen ook blijkt uit het feit dat de winstgroei achterblijft bij die van de omzet. Kostenbeheersing is dan ook van cruciaal belang.

In de afgelopen maanden is Arcadis daar redelijk in geslaagd. De marge bedroeg 9,6 procent, waar vorig jaar nog 9,8 procent werd behaald over de periode januari tot en met juni.

Voorzichtige verwachting door fragiele markten
De onderneming spreekt een voorzichtige verwachting uit voor het gehele jaar en denkt de winst gematigd te kunnen laten groeien met 0 tot 5 procent. De voorzichtigheid is begrijpelijk.

De gepubliceerde groeicijfers zijn sterk beïnvloed door overnames en een sterkere dollar. Het effect van de overname zal voor de rest van het jaar niet meer meespelen, terwijl de dollar een onzekerheidsfactor blijft.

Daarnaast blijft het herstel op de markten waar Arcadis actief is fragiel. Veel lokale overheden hebben gesnoeid in hun budget en dat geeft druk op de omzet.

De aantrekkende vraag die het bedrijf ziet komt met name uit de particuliere sector en ook deels uit stimuleringspakketten van centrale overheden. Van die laatste is het overigens nog maar de vraag of die hun toegenomen investeringen de komende jaren vol zullen houden. Veel Westerse landen zullen ook de broekriem aan moeten halen.

LEES MEER:


29 december 2009

15 november 2009

5 augustus 2009

7 mei 2009Gerelateerde artikelen