VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Heijmans ziet winstgevend 2010 ondanks verdere omzetdaling

De dramatische situatie in de bouw heeft Heijmans ternauwernood overleefd. Inmiddels is het bedrijf fors afgeslankt, het ambitieniveau ligt lager. Nu moet de Rosmalense bouwer aantonen dat het voldoende nieuwe projecten kan binnenslepen met aanvaardbare marges.

Het begin is er. Voor het eerst in twee jaar kon Heijmans met een nettowinstje van vier miljoen euro zwarte cijfers schrijven.

Heel 2010 zal naar verwachting ook winstgevend worden afgesloten, behoudens ‘onvoorziene omstandigheden.

De omzet daalde de eerste zes maanden van 2010 autonoom wel fors met 15 procent tot 1,2 miljard euro, tegen 1,49 miljard euro in dezelfde periode vorig jaar.

Het operationele resultaat kwam uit op 14 miljoen euro, terwijl deze over de eerste jaarhelft van 2009 nog 19 miljoen euro negatief bedroeg. De operationele kasstroom (het geld dat echt binnenkomt door bouwwerkzaamheden) verbeterde, maar bleef flink negatief met 57 miljoen euro, ten opzichte van 126 miljoen euro negatief in dezelfde periode een jaar eerder.

Orderinstroom gestegen
De nieuwe roerganger Gerrit Witzel, die in april het stokje overnam van Rob van Gelder, wijt de krimp aan een selectief aannemingsbeleid dat marge boven volume plaats. En de lastige marktomstandigheden werken ook niet mee.

Ondanks deze aanhoudend beroerde markt wist Heijmans wel nieuwe opdrachten te scoren. De orderportefeuille pluste met 200 miljoen euro tot 2,8 miljard euro ten opzichte van ultimo 2009, vooral door een toename van werk in het technieksegment (plus 49 miljoen euro) en bij infrastructuur (plus 77 miljoen euro).

Ook in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland kon de pijplijn worden gevuld. Heijmans heeft deze op de nominatie staan voor verkoop, maar het desinvesteringsprogramma wil nauwelijks vlotten. Hopelijk worden potentiële kopers enthousiaster bij het zien van de nog uit te voeren orders.

Tegenstrijdig
Klinkt tegenstrijdig. Een focus op beter renderende nieuwe projecten in een slechte markt, maar tegelijkertijd wel een stijgende orderinstroom kunnen presenteren. De vraag is dus of Heijmans daadwerkelijk echt gezondere toekomstige winsten heeft kunnen binnenhengelen, of dat ‘een selectief aannemingsbeleid' vooral relatief moet worden beschouwd.

Immers, op de bouwmarkt beconcurreren partijen elkaar flink en de marges liggen lager dan enkele jaren terug. Nu NS-dochter Strukton is verkocht aan Oranjewoud zal de concurrentiestrijd alleen maar heviger worden. Aan de ander kant is de inkoopmarkt (personeel, materiaal) wel gunstiger voor bouwers geworden.

Duurzaam herstel twijfelachtig
Voor een structureel herstel is het concern grotendeels afhankelijk van een opleving van de economie. En of deze gaat komen, is twijfelachtig.

Weliswaar heeft de overheid na invoering
van de Crisis- en Herstelwet versneld opdrachten uitgezet bij bouwbedrijven, maar moeten gemeenten en rijksoverheden zullen ook gaan bezuinigen. Deze ontwikkeling lijkt dus van korte duur.

Wat ook niet helpt is de hoge werkloosheid en de dreiging van nieuwe ontslagen waardoor het consumentenvertrouwen nog altijd op een laag peil staat. Daar komt de discussie over het wel of niet (geleidelijk) afschaffen van de hypotheekrenteaftrek nog bij.

Twee weken geleden waarschuwde het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) nogmaals dat de bouwsector het opnieuw zwaar te verduren krijgt. De productie daalt dit jaar met 10 procent en zo'n 40.000 arbeidsplaatsen verdwijnen.
Gerelateerde artikelen