VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Helft financiële bijsluiters bevat foute informatie

De helft van de financiële bijsluiters van in Nederland genoteerde beleggingsfondsen vertoont één of meerdere gebreken. Een aanzienlijk deel van de bijsluiters bevat geen actuele informatie over risico en rendement van het fonds.

Dat blijkt uit onderzoek van de VEB onder alle in Nederland genoteerde beleggingsfondsen.

Van de 152 fondsen uit het onderzoek blijken 45 fondsen de berekende kosten over 2008 te vermelden als meest actuele. ASN, aanbieder van duurzame beleggingsfondsen maakt het helemaal bont.

ASN presenteert in de bijsluiters van ASN-beleggingsfondsen de kosten zoals die berekend werden in 2006.

Behalve kosten zijn aanbieders ook wettelijk verplicht actuele informatie over behaalde rendementen in de bijsluiter op te nemen.

Ruim 20 procent van de fondsen uit het onderzoek blijkt niet in staat actuele rendementsgegevens te presenteren. Het Faxtor Euro Credit Value Fund biedt in het geheel geen gegevens over historische rendementen.

Eerder onderzoek
Twee jaar geleden voerde de VEB ook al een onderzoek uit naar de kwaliteit van de Financiële Bijsluiters. Ruim 60 procent van de onderzochte bijsluiters bevatte toen fouten.

De partijen die het betrof, werden aangeschreven en de AFM werd opgeroepen scherper en actiever toezicht te houden.

Nu, precies twee jaar later, blijkt nog steeds de helft van de fondsen beleggers foutieve, onvolledige of verouderde informatie voor te schotelen.

'Verbijsterend'
VEB-directeur Jan Maarten Slagter noemt de uitkomsten van het onderzoek "verbijsterend." "Het is zeer teleurstellend dat de fondsindustrie onjuiste informatie blijft verschaffen, juist in het document dat bedoeld is om de consument op risico's te wijzen. En het is droevig dat de AFM haar daarmee weg laat komen."

De Financiële Bijsluiter is bedoeld als basisdocument om consumenten te helpen bij de keuze van een financieel product.

Opnieuw blijkt dat veel aanbieders het niet zo nauw nemen met de vereisten die de wet stelt aan dit document. Het belang van het document voor beleggers neemt daarmee af. De VEB vraagt toezichthouder AFM om opheldering.

Over de financiële bijsluiter 
-De Financiële Bijsluiter werd op 1 juli 2002 geïntroduceerd. In 2004 vond een evaluatie plaats waaruit bleek dat de consument de tekst vaak te lang en te moeilijk vond. In 2006 vond een vernieuwing plaats van de bijsluiter.

-Daarbij werd het document korter gemaakt en was het de bedoeling dat deze ook duidelijker werd.

-Fondsaanbieders zijn verantwoordelijk voor een hoge kwaliteit van de aangeboden informatie. De belangrijkste rol voor de AFM is het toezicht daarop.


FONDSEN DIE VEROUDERDE INFORMATIE OVER KOSTEN IN DE BIJSLUITER VERMELDEN
Informatie over kosten niet actueel Laatste informatie uit:
ASN MILIEU & WATERFONDS 2006
ASN SMALL & MIDCAP FONDS 2006
ASN MIXFONDS 2006
ASN OBLIGATIEFONDS 2006
ASN AANDELENFONDS 2006
INSINGER DE BEAUFORT EMERGING COMPANIES 2008
INSINGER DE BEAUFORT MULTI-MANAGER INTERNATIONAL EQUITY 2008
INSINGER DE BEAUFORT REAL ESTATE EQUITY FUND 2008
INSINGER DE BEAUFORT EQUITY INCOME FUND 2008
ROBECO HOLLANDS BEZIT 2008
ROLINCO 2008
ROBECO DUURZAAMAANDELEN 2008
ROBECO AFRIKA FONDS 2008
ROBECO BALANCED MIX 2008
ROBECO DYNAMIC MIX 2008
ROBECO GROWTH MIX 2008
ROBECO LIFE CYCLE FUND 2012 2008
ROBECO LIFE CYCLE FUND 2015 2008
ROBECO LIFE CYCLE FUND 2020 2008
ROBECO LIFE CYCLE FUND 2025 2008
ROBECO LIFE CYCLE FUND 2030 2008
ROBECO LIFE CYCLE FUND 2035 2008
ROBECO LIFE CYCLE FUND 2040 2008
ROBECO SAFE MIX 2008
ROBECO SOLID MIX 2008
ROBECO 2008
FRIESLAND BANK EURORENTE FONDS 2008
OPTIMIX MIX FUND 2008
OPTIMIX INCOME FUND 2008
OPTIMIX EMERGING MARKETS FUND 2008
OPTIMIX EUROPE FUND 2008
FRIESLAND BANK AANDELEN FONDS 2008
OPTIMIX AMERICA FUND 2008
HIMALAYAN FUND 2008
RORENTO 2008
DELTA LLOYD EUROPEES DEELNEMINGEN FONDS 2008
DELTA LLOYD SELECT DIVIDEND FONDS 2008
DELTA LLOYD EURO CREDIT FUND 2008
DELTA LLOYD MIX FONDS 2008
DELTA LLOYD NEDERLAND FONDS 2008
DELTA LLOYD RENTE FONDS 2008
DELTA LLOYD DOLLAR FONDS 2008
DELTA LLOYD DONAU FONDS 2008
DELTA LLOYD EUROPA FONDS 2008
DELTA LLOYD INVESTMENT FUND 2008

FONDSEN DIE VEROUDERDE INFORMATIE OVER RENDEMENTEN  IN DE BIJSLUITER VERMELDEN  
Informatie over rendement niet actueel laatste informatie uit:
ASN MILIEU & WATERFONDS 2006
ASN SMALL & MIDCAP FONDS geen
ASN MIXFONDS 2006
ASN OBLIGATIEFONDS 2006
ASN AANDELENFONDS 2006
INSINGER DE BEAUFORT EMERGING COMPANIES 2008
INSINGER DE BEAUFORT MULTI-MANAGER INTERNATIONAL EQUITY 2008
INSINGER DE BEAUFORT REAL ESTATE EQUITY FUND 2008
INSINGER DE BEAUFORT EQUITY INCOME FUND 2008
ROBECO HOLLANDS BEZIT 2008
ROLINCO 2008
ROBECO DUURZAAMAANDELEN 2008
ROBECO AFRIKA FONDS 2008
ROBECO BALANCED MIX 2008
ROBECO DYNAMIC MIX 2008
ROBECO GROWTH MIX 2008
ROBECO LIFE CYCLE FUND 2012 2008
ROBECO LIFE CYCLE FUND 2015 2008
ROBECO LIFE CYCLE FUND 2020 2008
ROBECO LIFE CYCLE FUND 2025 2008
ROBECO LIFE CYCLE FUND 2030 2008
ROBECO LIFE CYCLE FUND 2035 2008
ROBECO LIFE CYCLE FUND 2040 2008
ROBECO SAFE MIX 2008
ROBECO SOLID MIX 2008
ROBECO 2008
FRIESLAND BANK EURORENTE FONDS 2008
OPTIMIX MIX FUND 2008
OPTIMIX INCOME FUND 2008
OPTIMIX EMERGING MARKETS FUND 2008
OPTIMIX EUROPE FUND 2008
FRIESLAND BANK AANDELEN FONDS 2008
OPTIMIX AMERICA FUND 2008
HIMALAYAN FUND 2008
RORENTO 2008