VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Dico voor schoonmaak overgeleverd aan grootaandeelhouder Value8

Grootaandeelhouder Value8 heeft definitief de macht gegrepen bij het failliete Dico. Minderheidsaandeelhouders moeten ten minste voor zolang de schoonmaakoperatie duurt een bizarre governancesituatie slikken.

Want behalve de installatie van Peter Paul de Vries, tevens directeur van grootaandeelhouder Value8 (57 procent), tot directeur tijdens de aandeelhoudersvergadering (ava), gaat Value8 ook het voorlopig enige zitje in de raad van commissarissen warm houden.

Gerben Hettinga, De Vries’s medebestuurder bij de Bussemse investeringsmaatschappij, moet bij Dico toezicht gaan houden op de handel en wandel van zijn baas.

Ongewenst
Volgens de regels voor goed ondernemingsbestuur (code Tabaksblat) een ongewenste situatie.
Hettinga is volgens deze voorschriften een afhankelijke commissaris van wie maar moeilijk kan worden verwacht dat deze ‘ten opzichte van het bestuur (lees: zijn baas) en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kan opereren’, zoals de Code bepaalt.

De Vries en Hettinga waren zich hiervan bewust, maar betoogden dat de benoeming omwille van flexibiliteit plaatsvond en dat minderheidsaandeelhouders Hettinga’s niet-onafhankelijkheid in deze fase maar voor lief moesten nemen. “Voor de zittende aandeelhouder valt er toch niets meer te halen, zeker niet als Value8 niets zou doen”, aldus De Vries tijdens de ava. Op korte termijn zal wel een tweede, meer onafhankelijke, commissaris Hettinga gaan vergezellen.

Dico werd in maart 2009 failliet verklaard en Value8 aasde al enige tijd op de beursnotering.

Het enige belang dat nu telt, is dat van Value8. Dat verdient zijn geld met het adviseren en begeleiden van bedrijven die via een beursnotering meer financiële armslag willen creëren. Dico wordt klaargemaakt om een van de bedrijven uit Value8’s stal naar de beurs te brengen.

Schoonvegen
Het failliete bedrijf zal nu onder leiding van beide Value8-bestuurders schoongeveegd worden. Daarna kan de bestaande beursnotering door Value8 worden benut om nieuwe activiteiten in te brengen via een zogenaamde omgekeerde overname.

De belangrijkste en feitelijk enige horde voor het welslagen van de schoonmaakoperatie is dat Value8 het met enkele schuldeisers van Dico eens moet worden over een crediteurenakkoord. Voor aandeelhouders valt er in de boedel niets meer te halen. Ook van het in Dico aanwezige compensabele verlies zal niets of nauwelijks iets kunnen worden benut. Zittende aandeelhouders kunnen pas wat verwachten als er daadwerkelijk nieuwe activiteiten zijn ingebracht.

De Vries heeft de crediteuren inmiddels via de curator een voorstel gedaan dat naar verwachting op 29 september 2010 door de rechter-commissaris in Zwolle zal worden geaccordeerd. Het crediteurenakkoord zal ongeveer 300 duizend euro kosten en door Value8 worden voldaan. Schuldeisers zouden daarmee ongeveer 10 procent van hun openstaande vorderingen op Dico terugzien.

Belangstelling
Volgens De Vries zijn er voldoende bedrijven die zich bij hem al enige tijd geleden hebben gemeld met belangstelling voor de beursnotering. Voor De Vries het teken om werk te maken van zijn bemoeienis met Dico. Daartoe heeft Value8 eerst een meerderheidspakket van de aandelen Dico overgenomen van belegger Frans Faas.

Nu kan het spel echt gaan beginnen en is het tijd  om de voormalige beddenleverancier zo in te richten dat Value8 in staat is om de notering te gelde te maken via een omgekeerde overname.

De beursnotering is in feite het enige bezit dat Dico heeft. Als Value8 een geheel nieuwe notering zou moeten aanvragen dan waren de kosten hoger uitgevallen. Nu is het wachten het bedrijf dat door Value8 zal worden uitverkoren voor de bemachtigde beursnotering.