VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Mediq geneest zichzelf

Mediq heeft zich de afgelopen vijf jaar omgebouwd van een traditionele dozenschuiver tot een ware zorgverlenende organisatie met een sterke internationale positie in de thuiszorgmarkt.

Mediq, de retail- en distributieonderneming voor medicijnen en medische hulpmiddelen, komt vaak in de media inzake de ontwikkelingen in de Nederlandse apothekersmarkt. Mediq is hierin vooruitstrevend te werk gegaan en begint nu te profiteren van een toenemende marktwerking en het feit dat zorgverzekeraars en overheid meer oog krijgen voor de kwaliteit van de dienstverlening. De prijsdruk lijkt hier niettemin een structureel karakter te hebben.

Het is juist de forse internationale expansie in het directe en institutionele kanaal waardoor de toekomst van Mediq er een stuk zonniger uit is komen te zien. Deze diversificatie van activiteiten heeft het afgelopen jaar behoorlijk tegenwicht geboden aan de winstval bij de apotheekactiviteiten.

Het directe en institutionele kanaal behaalt operationele marges van wel 9%, tegen iets meer dan 3% voor de apotheken. Het directe en institutionele kanaal is inmiddels al goed voor een derde van de concernomzet en circa 75% van het totale bedrijfsresultaat.

Direct en institutioneel
Via het directe kanaal levert Mediq medische middelen aangevuld met hoogwaardige service bij patiënten direct aan huis. De onderneming richt zich hierbij op marktniches als diabetes, stoma, incontinentie, wondverzorging, respiratoir en klinische voeding. Posities zijn onder meer ingenomen in de Verenigde Staten, Duitsland, Denemarken en Hongarije. Voorts wordt de eindgebruiker indirect bediend via de institutionele markt: ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Wel goed om te onderkennen is dat ook in het directe en institutionele kanaal sprake is van margedruk.

Mediq weet dit goed op te vangen door de toegenomen schaalvoordelen aan de inkoopzijde en de hoogwaardige expertise in de gekozen marktniches. Met deze winstgevende diversificatie wijkt Mediq ook in positieve zin af van de strategie van internationale branchegenoten als het Britse Alliance Boots en het Duitse Celesio, die zich nog voornamelijk richten op de distributie van geneesmiddelen.

Betalen voor zorg
Waar menig zelfstandige apotheker de laatste tijd ten onder is gegaan aan de enorme prijsdruk die vanuit de overheid en verzekeraars is uitgeoefend, lijkt Mediq hierop de juiste antwoorden te hebben gevonden door in een vroeg stadium in te zetten op meer klantgerichtheid en zorg op maat. Verzekeraars en overheden blijken namelijk wel degelijk bereid te zijn te betalen voor kwalitatief hoogwaardige farmaceutische zorg.

Begrijpelijk, want alleen al een doelmatig en doeltreffend geneesmiddelengebruik door patiënten zorgt voor een fikse kostenbesparing elders in de gezondheidsketen.

Mediq had het afgelopen jaar al flink ingezet om afspraken met zorgverzekeraars te maken en samen met hen te werken aan deze aanvullende diensten. Bij aanvullende zorgdiensten kan onder meer gedacht worden aan screening en preventie van chronische ziekten als diabetes en astma/COPD, een medicatiecheck en therapietrouwondersteunende programma’s.

De vergrootte onderhandelingsruimte lijkt de opmaat naar een volledige ‘fee for service’ situatie, oftewel vrije marktwerking waarin apotheker en verzekeraar onderling de tarieven mogen bepalen.

Een nieuw verdienmodel voor apotheken dat Mediq met zijn aanvullende diensten in de kaart speelt. Mediq heeft hierbij ook zeker de nodige onderhandelingskracht tegenover verzekeraars. In de apothekenbranche is zij in Nederland de grootste speler met een marktaandeel van 14%. Via de eigen groothandel wordt zelfs een kwart van de totale Nederlandse apotheekmarkt bediend. Mediq zelf benadrukt dat dit alles nog in een beginstadium zit en daarom nog moeilijk kwantificeerbaar is.


Koerspotentieel
Een koopje is het aandeel door de koersverdubbeling sinds april vorig jaar (k/w circa 12) niet meer, zeker ook omdat het zicht op de toekomstige winstontwikkeling relatief beperkt is door de vele ontwikkelingen in de sector. Daar staan de strategisch krachtige posities en de toenemende vergrijzing tegenover.