VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Arseus nog niet omarmd

Arseus, toeleverancier aan professionals en instellingen in de gezondheidszorg in Europa, profiteert van de vergrijzing, maar beleggers zijn nog niet volledig overtuigd.

Sinds de beursgang op 5 oktober 2007, aan de vooravond van de kredietcrisis, heeft Arseus cijfermatig zeker niet teleurgesteld.  Arseus manifesteert zich als een groeibedrijf actief in een defensieve sector. Wat wil je als belegger nog meer? Toch lopen beleggers nog niet echt warm voor Arseus. Op basis van consensustaxaties in de markt noteert het aandeel nog geen tien keer de verwachte winst 2010.


Risico’s blootgelegd
Ondanks de mooie groeicijfers en de geschetste vooruitzichten werd de grootste divisie Fagron in april 2008 geconfronteerd met een charge heparine natrium grondstof die achteraf verontreinigd bleek te zijn. Onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft aangetoond dat de charge voldeed aan de toen vigerende PH.Eur (Europese Pharmacopee) voorschriften en dat Fagron in deze kwestie adequaat heeft gehandeld.

Fagron heeft zijn interne procedures en recall-procedure dus op orde. Beleggers waren niettemin geschrokken door het incident. Een grote afhankelijkheid van leveranciers speelt natuurlijk ook bij de andere divisies. Zeker in de medische sector luistert kwaliteit bijzonder nauw. Ondanks de heparine-zaak wist Fagron in de perioden daarna door innovaties en productontwikkeling zelfs de marge te verbeteren.

Een risico dat niet onbenoemd mag blijven is dat Fagron erg leunt op de vrijheid van apotheken hun eigen bereidingen te doen zonder dat deze ‘nieuwe’ medicijnen ter goedkeuring voorgelegd hoeven te worden aan enige marktautoriteit.

De regelgeving hierover zou in de toekomst echter wel eens kunnen veranderen. CEO Ger van Jeveren is niet bang voor meer controle. Strengere regelgeving kan volgens de CEO namelijk ook wel eens in het voordeel van Fagron uitpakken. Dit omdat apothekers dan nog kritischer worden op de kwaliteit van de geleverde grondstoffen.

Concurrentie
Arseus groeit goed, maar is gezien zijn ambities ook aangewezen op acquisities. Gelukkig heeft het bedrijf de nodige ervaring met overnames, maar deze wijze van groei brengt uiteraard meer risico’s met zich mee. Vanwege de sterke fragmentatie van de markten zijn er genoeg overnamekansen en Arseus is een van de weinige spelers in de sector die een sterke Europese positie aan het opbouwen is.

De multinationale aanwezigheid helpt bij het winnen van nieuwe exclusieve distributieovereenkomsten met belangrijke producenten en geeft kritische massa voor een Europees inkoopplatform. Arseus kan niettemin nog wel slagen maken in het verder uitnutten van de synergie tussen de verschillende divisies.

De onderneming beschikt ook over de nodige financiële armslag wat ruimte biedt voor verdere acquisities en additionele investeringen in kennis, R&D, software en automatisering. Deze investeringen zijn ook nodig om de concurrentie voor te blijven. Het succes van Arseus leunde de eerste jaren sterk op slechts drie personen: CEO Van Jeveren, CFO Jan Peeters en controller Frank Verbakel, die allen lange tijd bij Omega Pharma hebben gewerkt.

Dit drietal kent de markt erg goed en heeft veel ervaring met overnames. Behoud van kennis is een belangrijke kritische succesfactor voor Arseus. De onderneming is zich hiervan bewust en heeft het afgelopen jaar de managementstructuur bij de afzonderlijke divisies versterkt.

Autonoom moeten er eveneens genoeg mogelijkheden zijn. Statistisch bureau Eurostat heeft berekend dat het percentage 65-plussers in de Europese Unie in de periode 2006-2050 zal stijgen van 15,9% tot liefst 28,6%. Deze groep zal een relatief groot beroep doen op medische zorg.

Arseus is goed gepositioneerd om van deze groei te profiteren. Het betaalbaar houden van de zorg heeft voor Arseus als positieve keerzijde dat zorginstellingen moeten investeren in hoogwaardige apparatuur om concurrerend te blijven en de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Al met al genoeg groeikansen voor Arseus, waarbij de risico’s vooral buiten de invloedsfeer van de onderneming gezocht moeten worden.