VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Neways nog veel te cyclisch

Electronicabedrijf Neways heeft de laatste jaren vele optimalisaties doorgevoerd om zijn cyclische karakter te verminderen. De onderneming leunt niettemin veel te zwaar op de chipsector.

 De economische crisis heeft er enorm ingehakt bij het in Brabantse Son gevestigde Neways.. De piekwinst van €14,5 miljoen uit 2007 is in 2009 omgeslagen in een verlies van €5,7 miljoen (inclusief €1,1 miljoen reorganisatielast). Over 2008 bedroeg het verlies €0,5 miljoen.

De omzetverdeling per marktsector maakt duidelijk dat Neways nog altijd veel te sterk afhankelijk is van het wel en wee in de chipsector, waar het grote klanten als ASML, ASMI en Fei bedient. Het had volgens de onderneming allemaal nog veel erger uitgepakt, indien het de eigen organisatie niet sterker had gemaakt en geen spreiding had nagestreefd naar meer defensievere marktsegmenten als medisch en defensie. De terugval is niettemin zeer fors te noemen.


Interne maatregelen
In tien jaar tijd heeft Neways zich in de snel groeiende Electronic Manufacturing Services (EMS) markt omgevormd van een capaciteitsleverancier naar kennis provider, een tactische en strategische partner voor haar klanten. Tien jaar geleden was de mondiale EMS markt een sector waar circa $10 miljard in omging. Tegenwoordig spreken we over een bedrag van $327 miljard.

Vooral de medische en industriële sector groeien sterk. Met enige trots meldde het bedrijf dat het gedurende de recessie geen enkele klant heeft verloren en zelfs enkele interessante klanten heeft gewonnen. Hieronder VDL Bus en Sensus. VDL was natuurlijk al een grote klant van Neways. Hier is het altijd een beetje vaag hoe de banden lopen.
VDL is grootaandeelhouder in Neways en directeur Wim van der Leegte zit al sinds 1997 in de raad van commissarissen. Het bestuur ziet nog altijd verbeterpunten in de organisatie. De recente klap heeft duidelijk gemaakt dat er inderdaad nog werk aan de winkel is.

Opveren
Keerzijde van het hele verhaal is dat nu de chipmarkt weer wat opveert, Neways dit ook direct merkt. CEO Vincent de Bok zei momenteel ook erg blij te zijn met de nog altijd relatief grote klantenbasis in de halfgeleidersmarkt. De vraag is of aandeelhouders daar ook zo over denken.

De grote volatiliteit in de winstontwikkeling rechtvaardigt feitelijk een lagere beurswaardering door de cyclus heen. Te meer omdat Neways de winstfluctuaties volledig doorberekent in het dividend. Omdat er het afgelopen jaar verlies is geleden wordt net als over 2008 het dividend gemakshalve maar gepasseerd. Balanstechnisch gezien staat Neways er met een solvabiliteit van 44,2% gezond voor.

Vooruitzichten onzeker
Een risico voor een bedrijf als Neways is de onderlinge afhankelijkheid van andere toeleveranciers. ASML kan pas een machine maken en verkopen indien alle onderdelen geleverd zijn. Neways mag zijn zaakjes dan op orde hebben, laat een ander bedrijf verstek gaan dan merkt Neways dat natuurlijk ook.

Belangrijke trend in de markt waar Neways van zal profiteren is outsourcing van het elektronicagedeelte door multinationale producenten van eindproducten, de zogeheten Original Equipment Manufacturers (OEM). De slag in West-Europa zal dicht bij de klant worden gewonnen. Neways is goed gepositioneerd, maar de concurrentie neemt snel toe, wat druk op de marges kan gaan geven.

Overnamekandidaat?
Intensievere concurrentie kan ook de consolidatie in de sector versnellen. Neways kan daar aan meedoen, maar kan zelf ook worden opgegeten. Bijna driekwart van de aandelen is geconcentreerd bij slechts vijf beleggers. Neways is met een marktkapitalisatie van €65 miljoen een heel kleine speler.

Eind 2006 trok de heer G.H. Meulensteen, de oorspronkelijke oprichter en oud directeur van Neways, al zijn preferente aandelen in. Deze beschermingsconstructie verviel daarmee. Meulensteen bezat tevens een 45,5% belang in Neways, wat hij herplaatste bij VDL Beleggingen en Zweegers.

Een overname van het bedrijf is sindsdien dichterbij gekomen, maar is vanwege de huidige aanwezige overcapaciteit in de markt wellicht ook nog ver weg.