VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

TKH innovatief de crisis door

De economische crisis heeft een behoorlijke kink in de groeikabel van TKH gegeven, maar de onderneming denkt als geen ander te kunnen profiteren van marktherstel.

Sinds het barsten van de telecombubble in 2002 heeft TKH ingezet op het ontwikkelen van innovatieve oplossingen met een hoge toegevoegde waarde waar de klant efficiencyvoordelen mee kan behalen. De focus is hierbij komen te liggen op niches in groeimarkten als veiligheid, communicatie, zorg en energiebesparing.

Deze strategie legde het bedrijf uit Haaksbergen geen windeieren en resulteerde over de jaren 2003 tot en met  2008 in een gemiddelde jaarlijkse groei van de winst per aandeel met 31 procent. Waar het bedrijf aanvankelijk dacht met deze strategie redelijk immuun te zijn voor de economische conjunctuur, werd het in 2009 toch flink geraakt.

Onderliggend zijn er lichtpuntjes waar te nemen, waardoor de winst ook weer snel omhoog kan. In veel segmenten wist TKH via innovatieve oplossingen marktaandeel van concurrenten af te snoepen zonder prijsconcessies te doen. Klanten blijken wel degelijk bereid een goede prijs te betalen indien zij met de geboden oplossingen zelf ook waarde kunnen creëren.

In de segmenten

Het segment Telecom Solution werd geconfronteerd met een omzetdaling van 17,4 procent tot 149,2 miljoen euro. TKH wist de stevige vraaguitval naar glasvezel in Europa (-25 procent) op te vangen door een fors groeiende vraag vanuit China (>75%). Dit maakt duidelijk dat TKH nog wel wat zwaarder mag inzetten op deze regio want de verkopen in Azië zijn beperkt tot 10 procent van de concernomzet.

TKH verwacht dat er een versnelling zal optreden in investeringen in nieuwe netwerkcapaciteit. Het segment Building Solutions zag de omzet met 15,6 procent dalen tot 283,1 miljoen euro. Het onderdeel building technologies wist in de tweede jaarhelft evenwel een 15% hogere winst te boeken door succesvolle innovaties in de zorgsector en op het gebied van energiezuinige systemen.

Hier valt een duidelijke wisselwerking tussen de verschillende onderdelen waar te nemen. Oplossingen voor zorg op afstand stimuleren namelijk de vraag naar glasvezel, terwijl bij een voortgaande ‘verglazing’van steden meer breedbandoplossingen voor binnenhuisautomatisering (domotica) in aanmerking komen. TKH zet ook stevig in op de markt voor security systemen. Zowel door gerichte overnames als een onderscheidende technologie bij onder meer systemen voor cameratoezicht detectie wist het marktaandeel te winnen.

Het doel is in 2012 ruim een vijfde van de concernomzet uit security te halen, tegen nu nog 11%. TKH heeft in de sterk gefragmenteerde Europese markt een aandeel minder dan 1%. Een verdubbeling of verdrievoudiging van het marktaandeel is goed mogelijk en interessant omdat hier bovengemiddelde marges worden behaald. Grootste omzetdaling (-38,9 procent tot 294,1 miljoen euro) vond plaats bij het segment Industrial Solutions. Hieronder vallen de speciaalkabelsystemen voor de medische, robot, automotive en machinebouwindustrie alsmede de bandenbouwmachines.

Vooral de automotive en robotindustrie kregen harde klappen. Wel ziet TKH een verschuiving optreden naar efficiency investeringen en profiteert het van een grote uitbestedingstrend in de industrie. Door innovaties wist TKH zijn marktaandeel in de mondiale bandenbouwmachines met liefst 10 procentpunt te verhogen tot ruim 50 procent.

Vertrouwen
TKH zal een goede spreiding nastreven over een groot aantal productmarktcombinaties al zij gezegd dat veel oplossingen zich nog in de beginfase van de levenscyclus bevinden en dus voor toekomstige winstgroei kunnen zorgen. Naast overnames en innovaties, kan een toename van de winstgevendheid verder bereikt worden door een voortgaande geografische overlap van de activiteiten.

Momenteel bedraagt deze overlap circa 55 procent, maar dat kan omhoog tot boven de 70%. Hiertoe worden ondermeer verkoop- en kennisorganisaties opgezet in kansrijke segmenten. Ondanks het beperkte zicht op de toekomstige winstontwikkeling hebben beleggers vertrouwen in het bedrijf.

Groeikansen zijn er volop, maar een behoorlijke mate van conjunctuurgevoeligheid heeft zich toch ook doen gelden. Het dividend vergoedt veel. Nu nog afschaffing van de certificering van het aandelenkapitaal en dan voelt de aandeelhouder zich helemaal serieus genomen.