VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Kralen rijgen voor Kendrion

Kendrion heeft de afgelopen jaren een duidelijke strategische focus aangebracht. Voor expansie lijkt het bedrijf aangewezen op het rijgen van kralen.

Het zijn uiterst bewogen jaren geweest voor Kendrion. Lag de industriële toeleverancier begin 2004 nog aan de ketting bij de banken, inmiddels zijn grote bedrijfsonderdelen verkocht en staat de onderneming uit Zeist er financieel goed voor.

Wel hangt het bedrijf nog een megaboete van 34 miljoen euro boven het hoofd, een derde van de marktkapitalisatie, die de Europese Commissie Kendrion in 2005 heeft opgelegd in het achterhoofd in verband met mogelijke prijsafspraken van een dochterbedrijf.

Hoewel een uitspraak nog jaren op zich kan laten wachten, is het geruststellend om te weten dat het actuele eigen vermogen van 96 miljoen euro ruim voldoende buffer biedt om zelfs bij de maximale straf binnen de eigen solvabiliteitsnorm van ten minste 30 procent te blijven.

Toch is Kendrion er bij gebaat dat de onzekerheid omtrent de boete zo snel mogelijk de wereld uit is. Het bedrijf moet nu immers meer eigen vermogen aanhouden dan het wenselijk acht. Ook de beurskoers zal door de boete een zekere discount kennen. De actuele beurskoers ligt namelijk niet veel hoger dan het eigen vermogen per aandeel. Dat maakt een emissie minder rendabel en overnames duurder en bemoeilijkt het plegen van grotere acquisities.

Gefocuste nichespeler
Na de nodige desinvesteringen richt Kendrion zich sinds vorig jaar nog uitsluitend op de ontwikkeling en productie van hoogwaardige elektromagnetische systemen en componenten. Dat neemt niet weg dat hierdoor de afhankelijkheid van de cyclische automotive sector en de machinebouw relatief groot is geworden.

Kendrion werd vorig jaar dan ook flink geraakt door de economische crisis. Door diep te hebben gesneden denkt het bedrijf de concurrentie een stap voor te zijn en acht het zich in staat zowel autonoom als via overname marktaandeel te winnen. Kendrion is ambitieus. Doel is uiteindelijk een wereldspeler te worden.

Binnen twee tot drie jaar streeft het naar een omzetniveau van circa 350 miljoen euro, tegen 150 miljoen euro over 2009. Middels autonome groei verwacht Kendrion in twee tot drie jaar een omzet van 220-240 miljoen euro te genereren. De rest zal via acquisities bereikt moeten worden. Via gerichte overnames kunnen ook synergetische en schaaleffecten worden bereikt.

Werken aan track record

Ondanks de getoonde gevoeligheid voor de economie, durfde Kendrion het bij de publicatie van de jaarcijfers aan zich voor dit jaar reeds te committeren aan de doelstelling van minimaal 10 procent autonome omzetgroei. Dat is opvallend omdat het bedrijf zich vroeger nooit zo vroeg in het jaar aan een prognose wilde wagen en het eind 2008 nog een winstwaarschuwing moest afgeven.

De voorziene autonome groei kan vooral op conto worden geschreven van in het verleden verkregen en in 2009 opgestarte projecten. Alle business units zullen daar van profiteren en dan met name de activiteiten in de automobielsector, waar Kendrion profiteert van een toenemende vraag naar haar energiebesparende innovaties voor dieselmotoren.

Kendrion blijft hoog inzetten op versterking van haar innovatieve vermogen om de concurrentie voor te blijven. Dit werpt vruchten af. Het orderboek is goed gevuld, wat het bedrijf mede toeschrijft aan verhoogde commerciële inspanningen. Aan een winstprognose waagt Kendrion zich echter niet. De economische omstandigheden zijn daarvoor te onzeker.

Vraag blijft of Kendrion de acquisitiemotor kan laten draaien en naar een hoger plan kan tillen. Mogelijkheden voor autonome groei zijn er niettemin ook voldoende. Kendrion zal vooral ook moeten werken aan de opbouw van een gedegen track record. Het bedrijf is zich daar van bewust.