VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Nedap moet vertrouwen herwinnen

De winst van uitvindersbedrijf Nedap is vorig jaar volledig weggevaagd. Het bedrijf moet niet alleen werken aan zijn recessiebestendigheid, maar ook veel transparanter worden.

De Nederlandsche Apparatenfabriek, oftewel Nedap, uit Groenlo staat bekend om zijn vele innovatieve producten op het gebied van herkenning van personen, dieren en goederen en oplossingen waarbij besturings- en vermogenselektronica centraal staan.

Weinig beleggers zullen de laatste jaren echter plezier aan het aandeel hebben beleefd. Vooral de deconfiture aangaande de stemcomputer heeft een flinke deuk in het vertrouwen geslagen. Nedap teerde juist in belangrijke mate op het vertrouwen van haar veelal trouwe aandeelhouders. Deze verwachtingen heeft het bedrijf vooralsnog niet kunnen waarmaken.

Door de economische crisis verschrompelde de nettowinst het afgelopen jaar tot slechts 1,1 miljoen euro (inclusief 4,6 miljoen euro reorganisatievoorziening), tegen nog 13,9 miljoen euro het jaar ervoor. Nedap’s producten kennen een zeer hoge toegevoegde waarde, waardoor een omzetdaling meer dan evenredig doortelt in de winstgevendheid. Het grote vertrouwen van beleggers was des te opvallender, omdat het bedrijf geen uitblinker is wat betreft transparantie.

Zo heeft het tot op heden nog nooit een verdeling gepubliceerd van de omzet en winst per activiteit. Veel verder dan een onderscheid tussen grote en kleine zogeheten klantengroepen komt het bedrijf niet.

Dat verhoogt het risicoprofiel. Het afgelopen jaar werd pijnlijk duidelijk dat de onderneming bijzonder kwetsbaar is voor een economische terugval en lange tijd heeft geteerd op grote orders uit het verleden.

Diversificatie niet afdoende

De onderneming heeft de afgelopen jaren hard gewerkt een betere spreiding in de activiteiten aan te brengen over meerdere markten. Op zich goed natuurlijk, maar dat heeft een scherpe winstval niet kunnen voorkomen. Hoewel het dus lastig is inschattingen te maken, lijkt het aannemelijk dat de meeste bedrijfsonderdelen nog veel te beperkt van omvang zijn om van een gedegen spreiding te kunnen spreken.

In een update over de eerste maanden van dit jaar toont de directie zich gematigd optimistisch. De meeste klantengroepen boekten in de eerste maanden van 2010 een hogere omzet ten opzichte van de overeenkomstige periode in 2009. Aannemelijk is dat door de hogere omzet het resultaat proportioneel zal stijgen, maar dat mag ook wel gezien de winstval van vorig jaar.

In het algemeen werkt Nedap veelal op projectbasis met korte bestel- en levertijden. Dat maakt het bedrijf kwetsbaar en bemoeilijkt het doen van goede voorspellingen. De onderneming lijkt zich te beseffen dat er werk aan de winkel is. Daarbij zal het nog meer moeten doen aan de hoge vaste kostenbasis om de winst ook in mindere tijden enigszins op niveau te kunnen houden. De concurrentie zit ook niet stil.

Directiewissel
Eind 2007 maakte Nedap gewag van een meningsverschil tussen de toenmalige directieleden Willem Badenhop en Ton Westendorp (CEO) en de Raad van Commissarissen inzake de toekomstige directiestructuur. Wat er zich destijds precies heeft afgespeeld is nooit helemaal duidelijk geworden. Het lijkt er op dat de Raad van Commissarissen uiteindelijk aan het langste eind heeft getrokken, maar ook op dit voor aandeelhouders zo belangrijke terrein van bestuur en toezicht weinig transparantie van de onderneming uit Groenlo.

Het is al met al te hopen dat de nieuwe topman Wegman het black-box gehalte zal verlagen. Of dat allemaal ook gaat gebeuren blijft afwachten. Wegman is immers lange tijd de rechterhand van Westendorp geweest. Niet uitgesloten mag worden dat het conflict weer eens oplaait. Gezien de magere resultaten is het te hopen dat het bedrijf zijn prioriteiten zal stellen en alsnog het groeipad weet te vinden waar beleggers al zo lang op rekenen.

Nedap overnemen is lastig. De Stichting Preferente Aandelen Nedap heeft in geval van ongewenst bezoek de mogelijkheid 99,7% van het stemrecht te verwerven.

LEES OOK:

17 september 2010