VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

CVG: de eeuwige overnamekandidaat

Met een beurswaarde die eenderde bedraagt van de intrinsieke waarde is papierfabrikant Crown Van Gelder (CVG) in de ogen van velen een uitgelezen overnamekandidaat. Dit predikaat heeft de onderneming echter al vele jaren.

Afgezet tegen de grote Europese papierfabrikanten is CVG maar een kleine jongen. Alleen al uit dat oogpunt ligt het voor de hand dat de onderneming uit het Noord-Hollandse Velsen eens wordt opgeslokt. CVG kent bovendien een aantal onderscheidende elementen.

Zo mag het zich een echte nichespeler noemen. De Europese markt voor houtvrij ongestreken papier is al behoorlijk geconsolideerd, maar CVG heeft daar nog niet aan meegedaan. Ondanks haar nichestrategie is CVG in belangrijke mate prijsvolger. De nichestrategie van CVG is succesvol. Door de cyclus heen kan worden vastgesteld dat de resultaten van CVG positief afsteken bij die van de grote spelers.

Een ander niet onbelangrijke kracht van CVG is de uiterst sterke balansverhoudingen en de relatief stabiele operationele cashflow. Het eigen vermogen bedraagt momenteel 74 procent van het balanstotaal.

Zware jaren

Dat alles neemt niet weg dat door de jaren heen de resultaten van CVG bijzonder volatiel zijn gebleven. De laatste vijf jaar heeft de onderneming het bijzonder zwaar. Aanhoudende overcapaciteit maakt het onvoldoende mogelijk prijsverhogingen door te voeren. Fabrikanten nemen wel capaciteit uit de markt maar dit wordt telkens teniet gedaan door een dalende vraag naar papier.

Dat jaar voelde de onderneming zich tevens genoodzaakt een impairmentlast van 18,5 miljoen euro te nemen op de vaste activa, lees de twee papiermachines. Door het verlies en de afboeking daalde het eigen vermogen per aandeel van 24,88 tot 20,16 euro. Het resultaatherstel in 2009 lijkt geen lang leven beschoren. In vergelijking tot vorig jaar is er weliswaar sprake van een sterk herstel van de vraag geweest in het eerste kwartaal, de in een ongekend snel tempo stijgenden celstofprijzen drukken al weer enige tijd fors op het resultaat.

Slechte weersomstandigheden op verschillende plaatsen in de wereld zorgen voor een lager aanbod van celstof. Daar kwam de aardbeving in Chili nog bij. Chili is goed voor maar liefst 8 procent van het wereldwijde volume van vrij verhandelbare celstof. Voorts is er sprake van een aanhoudend sterke vraag vanuit China waardoor de grondstofprijs fors is opgelopen.

Celstof is goed voor circa de helft van de totale kosten van CVG. Voor de eerste helft van dit jaar rekent de directie op een resultaat dat rond break-even ligt, tegen nog 2,3 miljoen euro winst in dezelfde periode van 2009. Wat er in de rest van het jaar gaat gebeuren is onzeker, maar de kans lijkt groot dat CVG wederom in de rode cijfers gaat belanden.

Aanhoudende overcapaciteit
Het is een aardig gegeven dat de beurswaarde zo ruim onder de boekwaarde noteert, maar voor andere partijen is dat nog nooit een argument geweest CVG over te nemen. Beleggers die om die reden het aandeel hebben gekocht komen tot op heden eveneens behoorlijk bedrogen uit.

Op de huidige, toch wel sterk gedaalde beurskoers biedt het aandeel een dividendrendement van ruim 7 procent. Indien de papiermarkt nog lange tijd slecht blijft vallen nieuwe impairments niet uit te sluiten. Hoewel er gestreefd wordt naar dividendstabilisatie, dienen beleggers te beseffen dat er daardoor geen zekerheid over toekomstige dividendbetalingen bestaat.

De kans blijft bestaan dat CVG alsnog wordt overgenomen, maar dan moet de papiermarkt hoogstwaarschijnlijk eerst verbetering laten zien. Voorlopig lijkt het daar niet op. Aanhoudend lastige marktomstandigheden voor een bedrijf dat er intern goed voor staat.