VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beter Bed staat snel op

Door een uitgekiende strategie weet Beter Bed vaak in positieve zin te verrassen. Voor beleggers blijft het echter lastig hier van te profiteren.

Evenals bij de vorige recessie in 2002- 2003 is het opvallend om te zien hoe snel de resultaten van Beter Bed weer richting topniveaus terugkeren. Echt florissant zijn de marktomstandigheden echter nog allerminst. Het snelle winstherstel kan dan ook voornamelijk aan de eigen strategie worden toegeschreven.

Dit jaar stevent Beter Bed op een recordwinst af. Dat is knap, omdat de crisis een combinatie betreft van een gedaald consumentenvertrouwen met een zwakke huizenmarkt. Hierdoor valt toch een belangrijke koopimpuls voor slaapkamerartikelen weg. Beter Bed liet zich echter niet afschrikken en zette de groeistrategie onverstoorbaar voort.

Actief beheer winkelbestand
Kort gezegd komt de beproefde strategie van slaapkamerdetaillist uit Uden er op neer de kosten per winkel telkens verder te verlagen. De onderneming bereikt dit onder meer door een actief beleid te voeren ten aanzien van het openen van nieuwe winkels en het sluiten van minder rendabele filialen.

Per saldo groeit de onderneming sterk. In de afgelopen tien jaar is het aantal filialen ruimschoots verdubbeld tot het huidige aantal van 1.085. Afnemende kosten per filiaal in combinatie met stijgende verkopen geeft een stevige hefboom onder de winstontwikkeling, terwijl deze aanpak in economisch mindere tijden enige buffer geeft.

De succesvolle strategie wordt toegeschreven aan oud-topman Frans Geelen, die na tien jaar dienstverband in maart van dit jaar de voorzittershamer heeft overgedaan aan de van Auping afkomstige Ton Anbeek.

Achtbaanrit
Fijn om te beleggen in een bedrijf met een zo succesvolle strategie zou je denken. De praktijk leert echter dat het lastig is hier geld aan te verdienen. Het koersverloop kent een achtbaanachtig verloop, waarbij timing uiterst lastig blijkt. Beleggers laten zich te veel leiden door de marktomstandigheden en de effecten die dat voor de korte termijn op de winstontwikkeling van Beter Bed heeft.

Blijkt het met de winstval vervolgens allemaal mee te vallen dan wordt al weer snel te veel betaald voor het aandeel, waardoor een verdere winstgroei zich niet vertaalt in een hogere beurskoers. Dit lijkt zich nu ook een beetje voor te doen. Beter Bed stevent in 2010 af op een winstgroei van circa 35 procent, maar het aandeel lijkt de opgaande rit (koers-winstverhouding ruim 11) al weer gemaakt te hebben en noteert lager dan begin dit jaar.

Ondanks de stevige groei is het bedrijf met een pay-out van rond de 80 procent wel uiterst scheutig met dividend. De onderneming staat er met een solvabiliteit van ruim 50 procent dan ook goed voor.

Groeimogelijheden

Voor Beter Bed zijn er nog voldoende groeimogelijkheden. De markten voor slaapkamerinterieur zijn sterk gefragmenteerd en Beter Bed heeft veel ervaring met autonome groei via het openen van nieuwe filialen. Daarbij laat het ook zien tegen de markt in te kunnen expanderen. Autonome groeikansen zijn er vooral in Duitsland en Spanje, terwijl Oost-en Centraal-Europa wel eens voor een nieuwe groei-impuls kan zorgen.

De huidige marktomstandigheden zijn lastig in te schatten. De consument is terughoudend en de huizenmarkt is nog niet uit het slop. Feit is verder dat de concurrentie toeneemt, wat druk op de marges kan geven. Er gaan weliswaar ook concurrenten failliet, maar in eerste instantie leidt dat juist vaak tot uitverkopen, wat Beter Bed omzet kost. Een onzekere factor vormt voorts de aanstelling van een compleet nieuw management.

Zowel de CEO als de CFO zijn recentelijk vervangen. Aan CEO Anbeek de taak de onderneming verder te ontwikkelen en hopelijk kan hij de voorspelbaarheid van de resultaten wat verhogen. Zijn voorganger Geelen heeft de strategische weg geplaveid, maar had de onderneming feitelijk al tien jaar geleden willen verkopen aan een durfkapitalist.