VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

HES: van schlemiel tot winnaar

Na jaren van stevige verliezen weet het Rotterdamse overslagbedrijf HES Beheer de winst al tien jaar lang stevig op te voeren. Zelfs de huidige crisis doorstaat het vermeende cyclische bedrijf met verve.

Grote concurrentie en dientengevolge lage marges zorgden er voor dat HES een track record had van verliesgevende jaren. Onder leiding van de in 2000 aangetreden CEO Harmen Sliep zijn een aantal omvangrijke reorganisaties doorgevoerd gericht op een structurele verbetering van het rendement van de deelnemingen.

Sliep legde een nog sterkere focus op kolen en industriële mineralen, verminderde daarmee de afhankelijkheid van agribulkactiviteiten en bracht de schuldpositie stevig terug. Sinds Sliep in het zadel zit is de beurskoers ruim vijf keer over de kop gegaan.

Ondanks de schuldreductie heeft HES de afgelopen jaren flink wat geld gestoken in verbetering en vergroting van de overslag-, opslag en doorvoercapaciteit alsmede in versterking van de commerciële slagkracht en verhoging van de interne efficiency. Dit heeft duidelijk vruchten afgeworpen. De winstontwikkeling in het afgelopen decennium en vooral ook de laatste anderhalf jaar is niettemin opmerkelijk. Beleggers is de turn around van HES Beheer niet onopgemerkt gebleven.

Crisisbestendig

Het is vooral opvallend hoe sterk HES door de actuele crisis komt. De winstgroei van bijna 25 procent in 2009 is een ongelooflijke prestatie, omdat een belangrijk deel van de aanvoer toch sterk afhankelijk is van de conjunctuur. Een voortgaande sterke daling van de kosten (afname van 16,7 procent) en een aanhoudend hoge bezetting van de steeds hoogwaardigere opslagfaciliteiten gaven tegenwicht. Juist door de snelle daling van de vraag nam de behoefte aan opslag bij klanten toe.

Door de opleving van de economie in de eerste helft van 2010 zag de onderneming de aanvoer weer met een kwart toenemen. Vooral de overslag van ijzererts veerde stevig op door herstel van de staalindustrie. De aanvoer van kolen zat eveneens in de lift, terwijl de aanvoer van agribulk en biomassa lager lag dan een jaar eerder. Omdat de vraag naar opslag sterk bleef, nam de halfjaarwinst met maar liefst 65 procent toe tot 9,9 miljoen euro, gelijk aan 1,13 euro per aandeel.

De directie verwacht dat de aanvoer en opslag ook in de tweede jaarhelft op een goed niveau zullen blijven, resulterend in een winstgroei van minimaal 10 procent.

Diversificatiestrategie

In het algemeen kent de energiemarkt voor HES uitstekende groeiperspectieven. Natuurlijk speelt de concurrentie van andere energiedragers, zoals aardgas, kernenergie en alternatieve energiebronnen een rol, maar kolen blijven hoogstwaarschijnlijk nog lange tijd onontbeerlijk om de Europese energiebehoefte veilig te stellen.

Een mogelijke bedreiging vormt verplaatsing van basisindustrieën naar landen buiten de Europese Unie. HES pleit dan ook voor meer aandacht binnen de EU voor de eigen industrietakken. Voorts kan een verdere concentratie van Europese energiebedrijven nadelig uitpakken voor de winstgevendheid van HES. Het bedrijf zegt de gevolgen hiervan lastig in te kunnen schatten. Hetzelfde geldt voor de politieke besluitvorming over de bouw en sluiting van kolen- en kerncentrales.Om toch minder afhankelijk te worden van bepaalde productstromen zet HES in op een verdere verbreding van zijn activiteiten. In 2008 werden initiatieven genomen om de bestaande, zeer bescheiden activiteiten in de natte bulk fors uit te breiden. Door een toenemend verbruik van eetbare oliën, minerale oliën en biobrandstoffen zijn hier goede mogelijkheden voor HES. De natte bulk moet zelfs een tweede pijler onder het concern worden.


Onverminderd positief
Door de verwachte aanhoudende groei in de kolenaanvoer en de uitbreiding in de natte bulk blijft de directie onverminderd optimistisch over de langetermijnperspectieven. Naar verwachting zullen de investeringen in de natte bulk vanaf 2012 aan de resultaten van HES gaan bijdragen. Wel blijft HES afhankelijk van een beperkt aantal geïndustrialiseerde landen en productstromen.