VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Fondsen op slot door voorstellen nieuwe kabinet Rutte

Het concept regeerakkoord van het kabinet Rutte heeft mogelijk forse nadelige gevolgen voor beleggers in groene, sociaal-ethische en culturele beleggingen. Vooruitlopend op de wetgeving sluit een aantal beleggingsfondsen de deuren.

Eén van de onderdelen van het conceptregeerakkoord, zoals dat afgelopen donderdag is gepresenteerd, is het voorstel de heffingskorting van 1,3 procent af te schaffen.

Hierdoor verliezen beleggingen met een groen, sociaal-ethisch of cultureel karakter een belangrijk voordeel. Eén van de aantrekkelijke aspecten van een dergelijke belegging zijn de fiscale voordelen die worden genoten.

De heffingskorting is er één van.

De andere is de vrijstelling van de vermogensrendementsheffing in Box 3 tot een belegd bedrag van 55.145 euro, hetgeen een voordeel oplevert van 1,2 procent. Deze vrijstelling blijft voorlopig wel gehandhaafd.Het huidige totale belastingvoordeel van 2,5 procent maakt een belangrijk deel uit van het mogelijke rendement op de overwegend vastrentende beleggingen. 

Bedenk daarbij dat het fiscale voordeel al snel goed is voor de helft tot een derde van het totale rendement. Daarvan gaat nu mogelijk de helft verloren.

Nu nog is het slechts een voorstel van het nieuwe kabinet. Maar vooruitlopend op mogelijk definitieve wetgeving hebben diverse aanbieders desondanks de inkoop en uitgifte van participaties opgeschort. Voor Triodos betreft dit de fondsen Triodos Cultuurfonds, Triodos Fair Share Fund en Triodos Groenfonds.

ASN heeft bekendgemaakt de handel op te schorten in het ASN Groenprojectenfonds en ASN-Novib fonds.

BNP Paribas, aanbieder van het BNP Paribas Groen Fonds, heeft nog geen officiële reactie gegeven, maar komt in de loop van de dag nog wel met een verklaring naar buiten.

In een telefonische reactie geeft fondsmanager Vincent de Vries al wel aan dat het (tijdelijk) opschorten van de handel een serieuze overweging is.

De aanbieders sluiten de deuren, omdat de fondsen overwegend belegd zijn in zeer illiquide beleggingen. De Vries geeft aan dat de meeste fondsen wel over voldoende liquide middelen beschikken om de eerste verkopen op te kunnen vangen.

Open-end
Pas als er meer duidelijk is over het definitief worden van het voorstel en een aanzienlijk deel van de participanten een fonds willen verlaten kunnen problemen ontstaan. De fondsen zijn door hun open-end karakter namelijk verplicht participaties in te kopen tegen intrinsieke waarde.

Bij een groot aanbod komen ze dan voor de situatie te staan dat er niet tijdig en voldoende middelen vrijgemaakt kunnen worden om te voldoen aan de inkoopverplichting.

Door het sluiten van de fondsen nemen de aanbieders preventieve maatregelen om achterblijvende beleggers te beschermen. Beleggers in de betreffende fondsen lijken getroffen te gaan worden door één van de grootste risico´s van fiscaal vriendelijke beleggingen. Namelijk dat het fiscale voordeel wordt afgeschaft.

 Open end en intrinsiek
-Een open end beleggingsfonds  is een beleggingsfonds waarbij het aantal aandelen gedurende de looptijd van het fonds niet vast staat. Naar aanleiding van vraag en aanbod kan besloten worden om extra aandelen uit te geven of aandelen in te nemen.

-Doordat de fondsbeheerder de mogelijkheid heeft om extra aandelen uit te geven (en aandelen in te trekken), blijft de waarde van het beleggingsfonds vaak in de buurt van de intrinsieke waarde-De intrinsieke waarde van een beleggingsfonds is de waarde van alle effecten in dat beleggingsfonds.

-Dus als alle effecten verkocht zouden worden tegen de geldende beurswaarde, krijg je de intrinsieke waarde van dat beleggingsfonds.

-Bij open end beleggingsfondsen zal de koers van een (aandeel in een) beleggingsfonds vaak heel dicht bij de intrinsieke waarde liggen. Bij een closed end beleggingsfonds hoeft dat niet zo te zijn.