VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Fondsbeleggers krijgen geen optimale informatie

Dertig procent van de in Nederland genoteerde beleggingsfondsen hanteert geen benchmark. Van de actief beheerde fondsen die wel een benchmarkt gebruiken, toont nog eens veertig procent alleen hun eigen rendementen en geen rendementen van concurrenten of de beursindex.

Beleggers kunnen daardoor niet beoordelen of actief beheerde fondsen beter presteren dan gemiddeld en of die fondsen de beursindex verslaan. Beleggers betalen daar echter wel voor door de hogere kosten die actief beheerde beleggingsfondsen in rekening brengen.

Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde onderzoek van de VEB naar het gebruik van benchmarks onder 152 aan Euronext Amsterdam genoteerde beleggingsfondsen. Dertig procent van deze beleggingsfondsen hanteert geen benchmark. De overige fondsen geven iets meer informatie. In de door beleggers veelvuldig geraadpleegde factsheet durven veel fondsaanbieders de vergelijking met de markt echter niet aan. Maar liefst 42 van de 107 van de actief beheerde fondsen tonen alleen de eigen rendementen in hun factsheet en zijn daarmee niet transparant over hun relatieve prestaties.

Nederlands probleem
Het achterwege laten van een benchmark is vooral een Nederlands probleem. Luxemburgse beleggingsfondsen hanteren in 95% van de gevallen wel een benchmark. Van 228 onderzochte Luxemburgse fondsen die worden aangeboden door een Nederlandse vermogensbeheerder blijken er slechts 11 geen benchmark te hanteren.

Teleurstellend
Beleggingsfondsenspecialist Ronald van Genderen noemt de resultaten van het onderzoek “teleurstellend”:
“Actief beheerde fondsen streven naar een beter resultaat dan de markt en pretenderen dit doel op lange termijn ook te kunnen behalen. Het is spijtig dat een groot deel van de actieve beheerders zichzelf vervolgens niet langs een objectieve meetlat wenst te leggen. Uit onderzoek blijkt dat 80 procent van de actief beheerde fondsen de markt niet weet te verslaan. Juist dan zouden fondsen duidelijk moeten maken aan beleggers hoe hun resultaten zich verhouden tot de benchmark.”

De VEB is van mening dat ieder beleggingsfonds in principe in staat moet worden geacht een benchmark te kiezen. Daarover moet duidelijk aan haar beleggers worden gecommuniceerd. Ook moet er helder worden gecommuniceerd hoe de rendementen (en risico’s) van het fonds zich verhouden tot die van de benchmark.

De belegger moet de prestaties van het fonds kunnen evalueren. Daarnaast kan het voor de belegger nuttig zijn de verklaringen van de fondsmanager voor de afwijkingen in rendement te weten en welke keuzes daaraan ten grondslag liggen. Daardoor kan een belegger de prestaties beter beoordelen en neemt het inzicht in het beleggingsbeleid van het fonds toe.

Achtergronden benchmark
Een benchmark is over het algemeen een index die bestaat uit een mandje effecten die gezamenlijk representatief zijn voor de ontwikkeling van een bepaalde markt. Zo wordt in Nederland de Amsterdam Exchange Index (AEX) gebruikt om het sentiment op de Nederlandse beurs weer te geven.

Een index wordt niet alleen gebruikt als graadmeter voor de stemming op een beurs, maar ook als objectieve maatstaf waar tegen de prestaties van een beleggingsfonds worden afgezet. Een benchmark hoeft overigens niet per se een index te zijn. Een bepaald rentetarief of een percentage dat de fondsmanager zichzelf als doelstelling heeft opgelegd, kan ook als maatstaf worden gebruikt.