VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Ctac nauwelijks winstgevend

ICT-dienstverlener Ctac is al jaren bezig de eigen organisatie te optimaliseren en meer recessiebestendig te maken. In de winstontwikkeling komt dit echter volstrekt niet tot uiting. Ctac is gespecialiseerd in het implementeren, integreren en beheren van SAP bedrijfssoftware en hiervan afgeleide werkzaamheden.

Het bedrijf maakte in maart 1998, op het hoogtepunt van de technologietype,  zijn debuut op de beurs. 1998 was nog een goed jaar, maar daarna is het bedrijf per saldo nauwelijks winstgevend geweest.
Het ontbreken van grote implementatieopdrachten zorgde voor een structureel overschot aan consultants bij Ctac.

Vanaf  2002 heeft Ctac zich meer gestort op beheer van SAP-systemen. Bij beheer wordt  wel vaak met langlopende contracten gewerkt, wat voor meer stabiliteit in de inkomstenstroom  zorgt en de onderneming minder gevoelig  moet maken voor de economie. 

Hier is tot op heden echter weinig van te merken. De beheeropdrachten blijven ver achter bij de doelstelling van 30-40 procent van de totale omzet.

Powerhouse
Zoals een goede ICT dienstverlener betaamt heeft Ctac op de zwakke marktvraag gereageerd door feitelijk constant aan de eigen organisatie te sleutelen.  De focus kwam volledig op Nederland te liggen. Voorts is Ctac zich vooral op het  midden- en kleinbedrijf gaan richten, waar het met klantspecifieke oplossingen meerwaarde probeert te leveren.  Zo ontstond  het Ctac Powerhouse concept.

Onrust in de top
De magere performance van het bedrijf heeft tot nogal wat onrust in de top geleid de afgelopen jaren.  In augustus 2005 deed CEO Henny Hilgerdenaar een stapje terug. Hij wenste dichter op de operatie en commercie te zitten. Hilgerdenaar werd vervangen door Wil Huijben. 

Aanvankelijk leek het de goede kant op te gaan. De eerste kwartaalcijfers 2007 vielen echter tegen. Ctac had veel kosten gemaakt de back office aan de expansie aan te passen en ook de opbouw van een positie in België ging met hoge kosten gepaard. Ctac bleek de hoge winstverwachtingen niet te kunnen waarmaken en de koers begon weer aan een duikvlucht.  Enkele winstwaarschuwingen volgden. Als klap op de vuurpijl stapte Huijben in november 2007 op.

Mede doordat Ctac enkele dochters nu volledig kon meeconsolideren werd in 2008 een recordwinst behaald van 4,9 miljoen euro, gelijk aan 0,45 euro per aandeel. Ter vergelijking: in de jaren 1999 tot en met 2007 verdiende de onderneming cumulatief gezien slechts 0,53 euro per aandeel. Intussen had het bedrijf ook weer een nieuwe topman, Bart Hogendoorn, afkomstig van SAP.

Het herstel bleek geen lang leven beschoren. Uiteraard kwam de kredietcrisis erover heen, maar Ctac bleek kwetsbaarder dan gedacht.  Het afgelopen jaar werd zelfs afgesloten met een verlies van 2,1 miljoen. Hierin opgenomen een vertrekpremie voor Hogendoorn van bruto 960.000 euro. Na het vertrek van de tweede CEO in korte tijd besloot Hilgerdenaar de functie maar weer tijdelijk in te nemen.

Déjà vu gevoel
Wat Hilgerdenaar tien jaar geleden niet lukte, krijgt hij tot op heden weer niet voor elkaar:  Ctac goed winstgevend maken door de cyclus heen. De halfjaarcijfers 2010 waren ronduit teleurstellend. Onderaan de streep werd slechts een ton verdiend, gelijk aan 1 eurocent per aandeel. 

Bij het lezen van het halfjaarbericht lijkt het er op alsof Ctac weer tien jaar terug is in de tijd. Voor beleggers is het weer wachten op betere tijden want de winst van Ctac kan snel herstellen, zoals we al eerder meerdere malen hebben gezien.

Van enige mate van stabiliteit is nauwelijks sprake en niet vergeten mag worden dat de concurrentie groot is. Met deze aspecten dient bij de waardering van het aandeel rekening te worden gehouden. Een overname van Ctac behoort natuurlijk tot de mogelijkheden. 

Het bedrijf kent een viertal grootaandeelhouders:  Zuidwal Holding (27,2 procent) van oud directeur Cooymans, Alpha Holding (14,3 procent)van COO Harrie Van Groenendael, Vereniging Friesland Bank (9,2 procent) en Otterbrabant Beheer (4,2 procent). Daarmee zit ruim de helft van de stukken in vaste handen.

LEES OOK:

14 mei 2010

Bekijk ook het video interview:

 VEB fonds in focus: Ctac
7 oktober 2010