VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Oud-ABN topman aan boord bij SNS Reaal

Aandeelhouders van SNS Reaal kwamen bijeen om een nieuwe commissaris te benoemen. Ze waren zeker ook benieuwd naar de gezondheid van de Utrechtse bank-verzekeraar. De belangrijkste punten uit de speciale aandeelhouders vergadering.

Piero Overmans keert terug in de beursgenoteerde bankwereld. Hij moet toetreden tot de raad van commissarissen van SNS en zo voor meer bancaire kennis zorgen.

Overmars is oud-bestuurder van ABN Amro maar vertrok daar in 2007 na de overname door bankenconsortium Fortis, Santander en Royal Bank of Scotland. 

Zijn voorganger, Bas Kortmann, vertrekt na twintig jaar. Daarmee is deze rector magnificus van de Nijmeegse Radboud Universiteit ruim over de maximale zittingstermijn van 12 jaar heen, maar waarom hij nu plots tussentijds vertrekt, is niet duidelijk.

Kortmann gaf als reden voor zijn vertrek dat de laatste jaren in de financiële sector "spannend" waren. "Hierdoor waren er in de afgelopen jaren meer commissarisvergaderingen dan normaal en moest ik door mijn drukke vergadering regelmatig afhaken", aldus de rector magnificus.

Met het vertrek van Kortmann verdwijnt het juridische element uit het toezichthoudend college en komt er een bankier bij. President-commissaris Rob Zwartendijk meldde dat "een bankier op dit moment goed past in de raad van commissarissen, en dat is op dit moment nog belangrijker dan een jurist.

Naast de benoeming van Overmars gaat het toch vooral om de moeilijke situatie waarin de bankverzekeraar verkeerd.

SNS Reaal heeft een teleurstellend half jaar achter de rug. Het tweede kwartaal leverde zelfs een nettoverlies op van 13 miljoen euro.

Kopzorgen
Het zijn vooral de internationale vastgoedactiviteiten die SNS Reaal al twee jaar koppijn bezorgen door continue afwaarderingen op goodwill en de waarde van vastgoedbezittingen. Het gaat daarbij vooral om de financiering van commercieel vastgoed in Nederland, Spanje en de Verenigde Staten.


Vraag is wat SNS Reaal met dit onderdeel wil doen. Alle activiteiten in de Verenigde Staten (blootstelling 1 miljard euro) en Spanje (blootstelling 400 miljoen euro) zullen op den duur worden afgebouwd, maar in de tussentijd is verder trammelant door wanbetalers en een verdere daling van de waarde van het onderliggende vastgoed niet uit te sluiten.

In de speciale vergadering maakt Latenstein duidelijk onderscheid tussen Spanje en de Verenigde Staten. De topman denkt dat de herstelcapaciteit van de Amerikaanse vastgoedmarkt groter is dan die van Spanje. Wel geven beide landen Latenstein , hij benadrukte dat de outlook negatief blijft en afboekingen zullen blijven komen.

Buffers omhoog
Tegelijkertijd ziet bestuursvoorzitter Ronald Latenstein van Voorst strengere regelgeving op zich afkomen met Basel III (voor de bankbalans) en Solvency 2 (voor verzekeringsbedrijf).

Het jasje van de bank-verzekeraar wordt door deze factoren alsmaar krapper. Mogelijk dat het afbetalen van de overheidssteun daardoor op de langere baan wordt geschoven.

SNS Reaal ontving in 2008 een kapitaalinjectie van euro 750 miljoen, waarvan een eerste deel van euro 185 miljoen werd terugbetaald in november 2009.

Vanaf 2012 kan het staatskapitaal worden geconverteerd in aandelen SNS Reaal en vloeit er geen rechtstreeks geld uit de onderneming, terwijl bij een eerdere terugbetaling dan de afgesproken datum een terugbetalingspremie worden betaald van 50 procent. Dat lijkt economisch niet interessant, zo erkende ook topman Latenstein eerder dit jaar.

Aan de eisen van het programma Solvency 2 voor de verzekeringssector verwacht Latenstein te kunnen voldoen. Wel voorziet hij administratieve problemen. Het verzamelen van informatie om hieraan mee te werken zal een lastige opgave blijken.

In hoeverre deze kapitaaleisen een snelle aflossing van de staatssteun in de weg kunnen staan valt nu nog niet te zeggen.

SNS Reaal organiseert 18 november een investor day waarin het verwacht hier meer over te vertellen.

Voorlopig geen consolidatie 
Op de Nederlandse (levens)verzekeringmarkt is een grote consolidatieslag aanstaande. Op dit moment zijn er naast SNS reaal vijf grote partijen actief: Achmea, Aegon, ASR, Delta Lloyd en Nationale Nederlanden. Als hier de helft van overblijft behoort SNS dan tot de overnemer of de prooi?

"Afgezien van de problematiek bij Property Finance, waar wij zullen afbouwen is SNS een intrinsiek gezond bedrijf met een behoorlijke winstgevendheid. Of we daarmee overnemer of prooi zijn wil ik in het midden laten.

Overigens denk ik dat er op korte termijn, binnen anderhalf jaar, geen consolidatie plaats zal vinden omdat veel verzekeraars eerst al hun eigen problemen willen oplossen, aldus Latenstein.