VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

100 miljoen aandelen erbij

Biotechnologiefirma Pharming wil niet nogmaals met de rug tegen de muur onderhandelen om haar financiering op orde te krijgen. Het gaat daarom nieuwe aandelen uitgeven. Beleggers reageerde kritisch en murw.

Kleine beleggers zullen met huiver terugdenken toen een half jaar geleden 100 miljoen aandelen met 70 procent korting werden aangeboden aan de grotere broers en zussen.

Bestaande aandeelhouders worden zelfs dubbel gestraft: door de hoge korting kwam veel minder geld in het laatje dan was verwacht, zodat Pharming opnieuw met de collectebus dreigt rond te moeten gaan.

In de bijzondere aandeelhoudersvergadering was begrijpelijkerwijs veel kritiek van aandeelhouders over de vraag om het maximale aandelenkapitaal wederom te mogen verhogen, nu van 400 naar 500 miljoen aandelen. Het Pharming bestuur kan dan nog zo´n 144 miljoen aandelen emitteren.

Buffer gewenst
De Europese goedkeuring van het voor Pharming essentiële (lees: existentiële) medicijn Ruconest zou slechts een formaliteit zijn. Bestuursvoorzitter Sijmen de Vries verwacht dat de eerste voorzichtige verkopen nog in dit kwartaal zullen geschieden.

Pharming is samen met partner SOBI druk bezig de nodige voorbereidingen te treffen voor de verkoop in Europa. Toch kon De Vries onderbouwen dat de uitbreiding van het aandelenkapitaal zinvol was.

De ontvangst van 15 miljoen dollar van Santarus - de distributiepartner van Ruconest voor de Noord-Amerikaanse markt - bovenop de naar schatting 10 miljoen euro liquide middelen die Pharming reeds had, biedt onvoldoende buffer.

Ook zal partner SOBI een flinke bijdrage doen (meer dan 3 miljoen euro) wanneer de formele goedkeuring in Europa binnen is. Pharming verbruikt echter 10 miljoen euro cash per halfjaar en lost deze maand de resterende 11 miljoen euro obligatielening af.

Hiermee kon De Vries bevestigen dat Pharming enkele kwartalen vooruit kan zonder emissie. Indien bij voortgang in het Amerikaanse goedkeuringstraject Santarus een tweede betaling doet van 5 miljoen dollar, geeft dit extra lucht. Wellicht levert een potentiële verkoop van Lactoferrin iets op, hoewel daar niet teveel van moet worden verwacht.

Curator op stoel bestuursvoorzitter
Toch betekent deze voor Pharming luxueuze situatie niet dat qua financiering achterover kan worden geleund. Wachten totdat de kas (weer) leeg raakt, is te riskant, zeker gezien de natuurlijke aantrekkingskracht op tegenslagen van Pharming.

De Vries wees beleggers erop dat het eerder dit jaar niet veel had gescheeld of de curator had zijn plaats moeten innemen. Met dit schrikbeeld in het achterhoofd, wil Pharming ditmaal vanuit een relatief sterkere positie voor verdere financiering zorgen.

Allereerst door geen excessieve korting te geven op eventueel nieuw te plaatsen aandelen, waarbij De Vries een voorbehoud maakte voor "een nieuwe Griekse crisis". Maar ook door geloofwaardiger te kunnen onderhandelen met andere financiers, waarbij een potentiële emissie zonder grote tijdsdruk als alternatief in het achterhoofd kan worden gehouden.

Tot slot kan een deel van de 21 miljoen euro resterende beschikbare financiering via het YA arrangement, waarbij YA aandelen met een korting van gemiddeld 6 tot 9 procent aanschaft, weer worden benut wanneer meer aandelen kunnen worden uitgegeven.

Kleine aandeelhouders buiten spel
Kunnen kleine aandeelhouders inschrijven op een mogelijke grote emissie, zodat ook zij aandelen met een korting kunnen kopen? De Vries achtte dit onwaarschijnlijk. Een claimemissie is te omslachtig en kost veel voorbereiding, geld en vooral tijd.

Gedurende die tijd kan het Pharming aandeel speelbal worden van speculanten, die het aandeel verder kunnen drukken. Bovendien zal het moeilijk zijn voor Pharming om institutionele partijen te vinden die de emissie willen onderschrijven.

LEES OOK:

 25 juni 2010 

 13 juni 2010


 15 maart 2010

18 februari 2010

Bekijk ook het video interview:

 Sijmen de Vries
CEO Pharming
 22-11-2009