VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Nedap wijst vrijage van technologiebedrijf TKH af

Activiteiten met overlap en dezelfde grootaandeelhouders: een fusie van Nedap en TKH biedt enige logica. Nedap denkt daar anders over en heeft samengaan afgewezen.

Het gonst van de geruchten over fusies en overnames op de Nederlandse beurs. Maar afgezien van de geplande opkoop van biotechbedrijf Crucell en drukkerij Roto blijft het toch vooral bij geruchten.

Of mislukte overnamepogingen, zoals in het geval van technologieconcern TKH en de Nederlandse Apparatenfabriek, Nedap.

Het Haaksbergse TKH een ‘fusie' ( zeg maar gerust: overname) te hebben willen aangaan met vijf keer kleinere Nedap. Nedap heeft dat idee verworpen omdat het zelfstandig wil blijven.

Of zoals Nedap-topman Ruben Wegman het verwoordt: "Met de strategische keuzes die wij in het verleden hebben gemaakt denken wij succesvol zelfstandig verder te kunnen."

Veel gemeen
Het zou niet vreemd zijn als TKH vooral uit was geweest op de elektronische beveiligingssystemen van Nedap, de grootste divisie. TKH wil vooral sterk groeien in deze tak.

Beleggers zien in afstel vooral uitstel 
Vooral het aandeel Nedap reageerde in eerste instantie heftig op het bekend worden van de mislukte fusiegesprekken. De koers steeg na opening beurs met meer dan 20 procent.

Gaandeweg zakte de koerswinst wat terug, maar bleef dubbelcijferig. Blijkbaar denken beleggers dat Nedap op termijn toch zal worden opgekocht, hetzij door TKH hetzij door een andere partij.

Doel is om in 2012 ruim 20 procent van de omzet hieruit te betrekken. Nu is dat nog slechts iets meer dan 10 procent.

De gedachte van TKH om Nedap in te lijven is zo vreemd nog niet. De twee bedrijven hebben behoorlijke overeenkomsten. Haaksbergen, de thuishaven van TKH en Groenlo, waar Nedap kantoor houdt, liggen niet ver van elkaar.

En ook de activiteiten van beide bedrijven kruipen dicht tegen elkaar aan. Bovendien hebben beide ongeveer dezelfde grootaandeelhouders (ASR, Aviva, Kempen, Darlin, Delta Deelnemingen Fonds).

TKH is veel meer dan de naam, "Twentsche Kabel Holding", doet vermoeden. Enige jaren geleden verlegde de traditionele kabelproducent zijn koers. Voortaan zou het bedrijf zich gaan concentreren op ontwikkeling van systemen en netwerken voor nichemarkten. En dus zit TKH nu in cameratoezicht, zorg op afstand, energiezuinige verlichting en machines voor de (complexe) productie van banden.

Ook Nedap, vooral bekend van de stemmachines, richt zich ‘op hoge toegevoegde waarde oplossingen met een sterk innovatief vermogen.'

Het zorgt voor overlap tussen de bedrijven op het gebied van beveiliging, energiebesparing, gezondheidszorg en voertuigherkenning.

Er zijn meer overeenkomsten. Zowel Nedap als TKH zijn flink geraakt door de crisis. TKH krabbelt sneller op, maar ook Nedap ziet weer herstel. Wat dat betreft lijkt TKH over een goede timing te beschikken.

Tot nu had Nedap moeite de eigen innovatie succesvol op de markt te brengen. Ruben Wegman, toch al weer tweeënhalf jaar ceo van Nedap, probeert daar verandering in te brengen. Er moet harder gewerkt worden aan de commerciële slagkracht. Mogelijk dat TKH daarin een belangrijke rol had kunnen spelen en zo waarde kan creëren.

Verschillen
Naast overlap kennen beide bedrijven ook zeker verschillen. Nedap staat bekend om zijn afwijkende bedrijfsstructuur van wel twaalf verschillende marktgroepen (naast stemmachines bijvoorbeeld ook melkmeetsystemen, waterzuiveringsapparaten en voertuigidentificatiesystemen).

Verder staat Nedap er om bekend bijzonder ontransparant te zijn. Zo publiceert het nooit een overzicht van de omzet- en winstverdeling van de verschillende bedrijfsonderdelen.

Afgeketst
Ondanks mogelijke waardecreatie over en weer lijkt een samengaan voorlopig van de baan na de afwijzing van Nedap. Van een vijandige overname wil TKH-voorman Van der Lof in ieder geval niet weten. "Daarvoor is het allemaal te veel mensenwerk".

TKH heeft, na beëindiging van de gesprekken, een belang van ruim 5 procent in Nedap genomen. Zo heeft het in ieder geval invloed bij de buren uit Groenlo en kan worden ingegrepen als een andere kaper zich voor Nedap meldt.Gerelateerde artikelen