VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Vraagtekens rond vertrekkende commissaris TKH

De saga over de vrijage van TKH met Nedap krijgt een vervolg. Aad van der Velden, zowel commissaris bij Nedap als bij TKH, treedt terug uit de raad van commissarissen van TKH. Een logische stap, maar wel wat laat.

Vanaf vandaag heeft oud-Corus directeur Aad van der Velden een bijbaan minder. Hij is niet langer commissaris bij TKH, zo meldt het technisch bedrijf.

TKH maakte dat het pogingen heeft gedaan Nedap over te nemen. Zonder resultaat tot nu. Die verwikkelingen maakte de positie van Van der Velden precair. Hij was toezichthouder bij beide beursfondsen.

Daarom hebben TKH en Van der Velden besloten de samenwerking te beëindigen ‘om de schijn van belangenverstrengeling en ongelijke informatieverschaffing aan aandeelhouders voorkomen.'

Dat is logisch, maar het persbericht van TKH roept toch de nodige vragen op. Zo valt te lezen dat Van der Velden "noch bij TKH noch bij Nedap betrokken is geweest bij de beraadslagingen en de oriënterende gesprekken die zijn gevoerd tussen Nedap en TKH."

Die mededeling had TKH beter vooraf kunnen melden. Van der Velden is nota bene voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Nedap en vice voorzitter van de Raad van Commissarissen bij TKH.

Nu lijkt het erop dat de belangenverstrengeling pas in een later stadium als probleem werd opgemerkt en Van der Velden wel degelijk aan tafel heeft gezeten.

In de informatie die beide partijen vorige week gaven bleek uit niets dat Van der Velden aan de zijlijn stond.
In zowel het persbericht van TKH als van Nedap over de gesprekken staat dat van beide partijen de Commissarissen op de hoogte waren.

Belangenverstrengeling
Dat er in het geval van Van der Velden sprake is van belangenverstrengeling mag duidelijk zijn. Bij een overname van Nedap door TKH dient Van der Velden voor de Nedap aandeelhouder er een zo hoog mogelijke prijs uit te slepen, terwijl TKH juist gebaat is bij een lage overnameprijs.

TKH CEO Alexander van der Lof heeft dan wel aangegeven geen intentie te hebben het belang verder uit te breiden, de intentie van TKH Nedap te willen overnemen is er niet minder om.

Van der Velden maakt deel uit van de RvC bij TKH sinds 2001. Zijn termijn zou pas in 2013 aflopen. De eerste benoeming bij Nedap stampt uit mei 2005. Deze termijn loopt tot 2011.

Liever gezwegen
Als het aan Nedap had gelegen was er nooit publiciteit gegeven aan het feit dat er gesprekken met TKH waren gevoerd. Nedap, bekend om zijn gebrekkige transparantie, werd verrast door het persbericht van TKH.

Mogelijk dat TKH het allemaal ook liever niet gemeld had. De kabelaar uit Haaksbergen voelde zich verplicht hier informatie over te geven nadat zij een belang in Nedap had verworven. Dat zou altijd zijn uitgekomen via de verplichte meldingen bij de AFM.

Bod?
Nedap heeft laten weten zelfstandig meer waarde te kunnen creëren. Een dergelijke uitspraak kun je eigenlijk alleen doen indien TKH een overnameprijs heeft genoemd voor Nedap. Het lijkt er ook dat TKH alle aandeelhouders van Nedap is langsgegaan, maar dat aanvankelijk alleen Eureko heeft toegehapt.

Beide bedrijven hebben ongeveer dezelfde grootaandeelhouders (ASR, Aviva, Kempen, Darlin, Delta Lloyd Deelnemingen Fonds) wat het eenvoudig maakt hen even te polsen.

De koers van Nedap was al flink gestegen sinds TKH gewag maakte van de gevoerde gesprekken en het genomen belang.

Het bericht van de terugtredende Van der Velden en dan met name de vaagheid hieromtrent zorgt wederom voor de nodige fantasie in het aandeel Nedap. Het is uitkijken naar de volgende aflevering. Deze ontwikkelingen smaken naar meer.Gerelateerde artikelen