VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Batenburg rijp voor aandeelhoudersactivisme

Het was weer enige tijd stil rondom Batenburg Beheer. Nu de curator de onderneming faillissementsfraude verwijt, zullen aandeelhouders zich mogelijk weer roeren.

Hoewel er al veel langer kritiek is op de leiding en diens strategie, roeren de aandeelhouders zich bij Batenburg sinds 2008 heviger. Zij verwijten het bestuur niet transparant te zijn, te weinig ambities te hebben en ook de wijze van leidinggeven door CEO Peter van der Linden, al sinds 1991 bestuurslid, zou ouderwets zijn.

De Amsterdamse investeringsmaatschappij Monolith, dat bijna 10 procent van de aandelen bezit, neemt het voortouw in de opstand. Overigens zit ruim 80 procent van de aandelen Batenburg in vaste handen.

IJsselmuiden
Het afgelopen halfjaar hebben we weinig meer vernomen van Monolith, maar de verhouding tussen het bestuur en de activistische aandeelhouders zal er sinds het uitgesproken faillissement van IJselmuiden in april van dit jaar niet beter op geworden zijn.

Temeer omdat Batenburg telkens met opbeurende geluiden naar buiten kwam over IJsselmuiden. Monolith laat bij monde van fondsmanager Daan van Vlaanderen in het Financieele Dagblad weten dat het bericht over de faillissementsfraude de eerder geuite zorg en kritiek bevestigt. Het debacle IJsselmuiden past inderdaad in het beeld dat aandeelhouders hebben van de onderneming.

Volgens de curator zou Batenburg vlak voor het faillissement van dochterbedrijf IJsselmuiden 475.000 euro aan het dochterbedrijf hebben onttrokken. De claim van de curator zou Batenburg al eind juli bereikt hebben. Opvallend dat de onderneming hierover geen woord gerept heeft en het bericht uit het curatorverslag moet komen.

In de winstprognose van ongeveer 3,8 miljoen euro (+25 procent) over geheel 2010 zit volgens Van der Linden de ‘afwikkeling van IJsselmuiden’ verwerkt. Wat hij daar precies mee bedoelt is onduidelijk, want inmiddels heeft Batenburg wel al 125.000 euro naar de curator overgemaakt. Batenburg bestrijdt de rest van de claim en spreekt over belevingsverschillen tussen de onderneming en de curator.

Altijd kritiek geweest
Zoals gezegd is er altijd wel kritiek geweest op het bestuur over de te volgen strategie en de beperkte transparantie. Zo zijn de installatietak en de handelsactiviteiten dusdanig verschillende activiteiten dat er geen onderlinge synergie bestaat. Dat neemt niet weg dat in de praktijk de laatste jaren toch de waarde van portfolio van Batenburg is gebleken. De handelstak reageert direct op wijzigingen in de economische omgeving, terwijl de installatiebranche laat –cyclisch is vanwege de afhankelijkheid van de bouwmarkten.

Iedere keer als er op een opleving werd gerekend gaf Batenburg niet thuis. Stevig snijden in het personeel is eigenlijk nooit een optie geweest omdat de markt voor technici schaars is en Batenburg de kennis liever in huis houdt.

Om onderbezetting te voorkomen werden daardoor regelmatig projecten aangenomen tegen lage marges. De handelsdivisie wist daarentegen wel telkens aan de verwachtingen te voldoen. Door de spreiding van de activiteiten heeft Batenburg de afgelopen jaren toch aldoor een aantrekkelijk dividend kunnen uitbetalen, waarmee het de aandeelhouders tevreden wist te houden.

Hoe nu verder?
Het lijkt waarschijnlijk dat deze zaak de cijfermatige ontwikkeling bij Batenburg voorlopig zal overschaduwen. Bedrijfsmatig verlopen de zaken ook niet al te florissant. De in het vooruitzicht gestelde winstgroei van 25 procent dient te worden afgezet tegen een praktische halvering van het resultaat in 2009.

Batenburg toont zich zoals we inmiddels gewend zijn, redelijk negatief over de vooruitzichten voor de installatiebranche. Aandeelhoudersactivisme heeft vaak een positieve uitwerking op de beurskoers. Of dat in dit geval ook zo zal zijn valt nog te bezien. Het is zeker van belang dat beleggers meer inzicht krijgen in de bedrijfsvoering, maar van een laag gewaardeerd aandeel is geen sprake.

Eens goed de bezem door Batenburg halen kan mogelijk een positieve uitwerking op de winstgevendheid hebben, maar de risico’s zijn recent ook toegenomen. Volgens de curator loopt er een onderzoek naar de wijze waarop het bestuur van Batenburg en IJsselmuiden de zaken de afgelopen jaren hebben aangepakt.

Het ligt in de lijn der verwachting dat deze mogelijke fraudezaak het vuur weer zal aanwakkeren en aandeelhouders zich feller zullen weren tegen het bestuur en raad van commissarissen.