VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Aandeelhouders gaan fors mee betalen aan nieuwe bankencrisis

Aandeelhouders zullen in de toekomst moeten opdraaien voor de redding van een bank in nood. Zo kunnen toezichthouders banken verplichten om het dividend te passeren als de nood hoog is.

Die maatregelen wil eurocommissaris Michel Barnier van interne markt op termijn invoeren.
Barnier wil zo voorkomen dat belastingbetalers moeten opdraaien voor de redding van een bank in problemen.

De Fransman lanceerde vandaag een aantal voorstellen die een herhaling van de bankencrisis moet voorkomen. Geen enkele bank mag in de toekomst 'too big to fail zijn.' Banken moeten volgens de eurocommissaris failliet kunnen gaan zonder dat het hele financiële stelsel gaat wankelen.

Toezichthouder mag meer
In de voorstellen is een belangrijke rol weggelegd voor nationale toezichthouders, zoals De Nederlandsche Bank. Zij moeten probleembanken in de toekomst kunnen dwingen het management op straat te zetten. Ook kunnen zij een bank verplichten onderdelen te verkopen of activiteiten te staken die ‘buitensporig' risicovol zijn.

Voorgenomen dividendbetaling aan aandeelhouders kan op last van de toezichthouder wordt overgeslagen.

Deze laatste maatregel is ook al toegepast tijdens de recente kredietcrisis. Zo verbood de Nederlandse Staat banken met staatssteun (ING, Aegon, SNS Reaal) min of meer om dividend uit te betalen.

In andere Europese landen stelden overheden afwijkende maatregelen aan banken in nood. De voorstellen van de Europese Commissie moeten die verschillen binnen Europa recht trekken.

Garantiestelling
Een andere plan van Barnier betreft een soort garantiestelsel voor financiële instellingen. Er moet een nationaal fonds komen, gefinancierd door de banken, die ingezet wordt om een faillissement van een van hen te kunnen afwikkelen.

In een toelichting op zijn voorstellen noemt Barnier bij naam . Ironisch genoeg was het deze bankverzekeraar die in 2008 het dividend moest passeren vanwege financiele problemen. Het leidde tot veel woede en onrust onder beleggers en zorgde voor een snelle neergang bij de Belgisch-Nederlandse bankverzekeraar.

VS heeft belastinggeld al terug
Barnier wil met de voorstellen ook tegemoet komen aan de maatschappelijke verontwaardiging na de kredietcrisis. Overheden moesten toen met miljarden aan belastinggeld bijspringen om banken overeind te houden.

Inmiddels blijkt de rekening overigens mee te vallen. De Amerikaanse overheid stelde in september 2008 een noodfonds van 700 miljard dollar in om het financiele systeem overeind te houden.

Van dat geld is slechts iets meer dan de helft gebruikt, het grootste deel is al terugbetaald. Naar verwachting gaat de Amerikaanse overheid het gehele bedrag aan steunmiljarden terugkrijgen, met winst.