VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB waarschuwt beleggers voor obligatie van De Gouden Eeuw

De Gouden Eeuw dreigt beleggers te misleiden bij het aanprijzen van een obligatielening. De vermogensbeheerder wekt de indruk dat beleggers via de obligatie in goud beleggen. In werkelijkheid worden de aangetrokken gelden gebruikt voor de normale bedrijfsvoering van de vermogensbeheerder zelf.

Dat blijkt uit onderzoek van de VEB naar aanleiding van een stroom vragen over de aanbieding van een obligatie door .
 
Obligatielening zonder vergunning
De Gouden Eeuw BV is beheerder van het gelijknamige goudfonds. Beleggers die minimaal 50.000 euro inleggen, kunnen momenteel inschrijven op een obligatielening met een "minimaal rendement van 10,5 procent per jaar".
 
De Gouden Eeuw heeft geen vergunning van de AFM om de obligatie uit te geven en biedt ook geen nadere informatie in de vorm van een prospectus. Daartoe is het bedrijf ook niet verplicht. Bij beleggingen met een minimale inleg van 50.000 euro is een vergunning of prospectus niet vereist.
 
Gebrekkige informatie
Voor informatie moeten beleggers zich dus wenden tot de website van De Gouden Eeuw. Hier ontstaat al snel de indruk dat het gaat om een belegging in goud of aanverwante producten. Nader onderzoek leert dat de aangetrokken gelden worden gebruikt voor de financiering van beheersactiviteiten. Over het beleggingsfonds bestaat eveneens onduidelijkheid. Zo is bijvoorbeeld nergens te vinden wat het actuele fondsvermogen is.
 
Risico's
De risico’s van deze aanbieding zijn in de ogen van de VEB  te summier aangegeven en misleiding van beleggers dreigt.
 
De VEB heeft inmiddels contact opgenomen met de AFM om aandacht te vragen voor de handelwijze van De Gouden Eeuw.