VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Meer groei in het vat voor Shell

Shell rapporteerde een hogere winst over het derde kwartaal. De olie- en gasreus zag net als vorig kwartaal ook de productie weer groeien. En dat is nog maar het begin volgens topman Peter Voser. Ondertussen stroomt er nog steeds meer geld uit de kas dan er binnen komt.

De netto winst tegen contante kosten en geschoond voor incidentele posten bedroeg 4,9 miljard dollar tegenover 2,6 miljard dollar over dezelfde periode vorig jaar.

De winstgroei komt volledig op conto van de upstream activiteiten (productie van olie en gas), daar steeg de winst van 1,5 miljard dollar tot 3,2 miljard. De downstream activiteiten (raffinage en verkoop) lieten daarentegen een forse winstdaling van 75 procent zien tot 325 miljoen dollar.

Kasstroom nog te laag voor investeringen én dividend
De operationele kasstroom bedroeg 9 miljard dollar. Een stijging van 23 procent ten opzichte van vorig jaar. Toch was de geldinstroom wederom niet voldoende om de investeringen, totaal 10,3 miljard dollar inclusief overnames, en dividend betalingen, totaal 2,6 miljard dollar, te financieren.

Shell blijft daarmee tegen het dilemma aanlopen dat het moet balanceren tussen investeren, wat noodzakelijk is voor toekomstige groei, en uitkeringen aan haar aandeelhouders. Op welk gebied ze een reputatie hoog heeft te houden.

Voser optimistisch over toekomst
Topman Peter Voser zag in de afgelopen drie maanden de condities in de industrie verbeteren. Daarnaast sorteerden de strategie van Shell effect. Voor de winst waren vooral de doorgevoerde kostenbesparingen van belang. Maar de investeringen die in de afgelopen jaren zijn gedaan, beginnen eindelijk voor nieuwe groei te zorgen. Net als in het tweede kwartaal steeg de productie van olie en gas met 5 procent in vergelijking met 2009.

In het derde kwartaal startte Shell met de productie in een nieuwe teerzandmijn. Het vijfde nieuwe project dat begon met produceren in een rij van totaal 13 projecten die in de periode 2010-2011 op stoom moeten komen. De nieuwe productie in combinatie met het afstoten van olie- gasvelden die in de laatste levensfase verkeren en andere minder goede presterende activiteiten moeten de groei stimuleren en de kasstromen verbeteren.

Voser is buitengewoon optimistisch over de toekomst. Shell maakt volgens hem goede vooruitgang om de doelstellingen te behalen en er zit nog meer in het vat.

Dividend in contanten of aandelen
Voor aandeelhouders betekent dat voorlopig in ieder geval nog een dividend dat gelijk is aan de vorige driemaands periode en ook aan vorig jaar. Shell stelt over het afgelopen kwartaal een dividend voor van 0,42 dollar. Vanaf dit kwartaal kunnen beleggers kiezen of zij dit in contanten of in aandelen ontvangen.

Een maatregel die werd genomen om meer geld in kas te houden. Daarmee kunnen investeringen worden gedaan voor de toekomstige groei. Shell blijft dus balanceren tussen investeren of uitkeren van de vrije kasstroom.

Kleisterlee wordt non-executive
Tegelijkertijd met de publicatie van de cijfers maakte Shell bekend dat Gerard Kleisterlee zal worden benoemd tot non-executive. De huidige topman van Philips stopt in april 2011 met die functie en heeft hiermee alvast een bijbaantje gevonden om zijn herwonnen vrije tijd aan te besteden.

Vanaf 1 november zal hij al beginnen in de rol die min of meer te vergelijken is met die van een commissaris.

Hij zal eveneens zitting nemen in het Audit Committee. Overigens moeten aandeelhouders de benoeming op de aandeelhoudersvergadering in april in nog wel bekrachtigen.

LEES MEER:

 22 oktober 2010Gerelateerde artikelen