VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Teleurstellende cijfers TNT aan vooravond van grote veranderingen

De resultaten van post- en expressbedrijf TNT  over het derde kwartaal vallen tegen. Vooral de winstgevendheid in de postdivisie voldeed niet. Beleggers wachten op details over de voorgenomen splitsing.

Onder marktomstandigheden die volgens topman Peter Bakker "goed, maar niet geweldig" waren, kende TNT een lastig derde kwartaal.

De groepsomzet ging op vergelijkbare basis (tegen constante wisselkoersen en zonder het effect van eenmalige lasten) nog wel met 7,2 procent omhoog.

Maar het bedrijfsresultaat kreeg een knauw van 14,7 procent te verwerken. Net als in het tweede kwartaal viel de winstgevendheid tegen.

Post pijnpunt, Express presteert naar behoren
De meeste pijn zit bij de divisie Post, niet echt een verrassing. De volumes stonden opnieuw onder druk, evenals de prijzen.

De omzet steeg weliswaar (overigens door eenmalige inkomsten in verband met een aanpassing van de belastingregels in Duitsland) maar de winstgevendheid daalde scherp.

Bij een omzet die met 5,6 procent steeg (-0,8 procent exclusief de Duitse meevaller) tot iets meer dan 1 miljard euro bedroeg het bedrijfsresultaat 78 miljoen euro. Een daling van 31,6 procent ten opzichte van 2009.

De Express divisie presteerde aanzienlijk beter. De omzet ging met 8,2 procent omhoog tot 1,6 miljard euro. Het bedrijfsresultaat liet ook een stijging zien, een mooie plus van bijna 9 procent tot 74 miljoen euro.

Kostenbesparingen worden doorgezet
Om de winstgevendheid op peil te houden, blijven kostenbesparingen noodzakelijk. Vooral binnen de Post-dvisie, maar ook binnen de Express activiteiten zullen in de komende periode besparingen blijvend worden doorgevoerd.

Onzekere factor daarbinnen zijn de onderhandelingen met de vakbonden die op dit moment gevoerd worden.

Weinig informatie over splitsing
Veel meer dan naar de resultaten kijken beleggers uit naar meer informatie over de toekomst van de onderneming. TNT is bezig zich te splitsten in een post- en een expressbedrijf.

De publicatie van de derde kwartaalcijfers biedt op dat vlak weinig nieuws. Het splitsingproces ligt op schema is. Intern moet een en ander op 1 januari 2011 zijn afgerond. Later volgend jaar zal "zo snel als praktisch haalbaar" de splitsing op de financiële markten een feit worden.

Hoe TNT het eigen bedrijf gaat splitsen zal waarschijnlijk pas volgende maand bekend worden gemaakt. Op 2 december houdt het concern een analistendag. Dan zal duidelijk worden of TNT ervoor kiest zijn post-divisie apart naar de beurs te brengen of te verkopen aan een concurrent of private investeerder.

Het is ook mogelijk dat beide onderdelen onderdak vinden bij een andere partij. TNT-topman Peter Bakker zegt er bijna uit te zijn.

Overnames in de maak? 
Afgelopen vrijdag kwam persbureau Reuters met een opvallend nieuwtje. TNT zou verscheidene banken hebben gevraagd voorstellen in te dienen voor het aantrekken van nieuw kapitaal.

De kapitaalverhoging zou onder andere plaats kunnen vinden via een aandelenemissie of de beursgang van een onderdeel van TNT. Dat kan er op duiden dat TNT na de splitsing met Post en/of Express op overnamepad wil.

Wellicht dat de interesse in Royal Mail nieuw leven is ingeblazen nu de pensioenproblematiek bij de Britse posterijen wordt aangepakt. Vorig jaar ketste de vrijage van TNT met haar Britse evenknie daar nog op af.
  
Gerelateerde artikelen