VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VastNed O/I slechtste jongetje van de vastgoedklas

Vier vastgoedfondsen presenteerden kwartaalcijfers. Kantorenfonds VastNed Offices/Industrial heeft het duidelijk het zwaarst. De fondsen die investeren in winkelcentra zien de markt verbeteren.

Kantoren doen het nog altijd duidelijk minder dan winkels.

Voor VastNed O/I, dat eerdere fusiepogingen met broer VastNed Retal zag mislukken, zit er niets anders op dan door te ploeteren.

Het fonds kampt met een behoorlijke leegstand. Liefst 17 procent van de vierkante meters wordt niet verhuurd. Dat was een kwartaal geleden ook al het geval, zodat een optimist zou kunnen concluderen dat de leegstand in ieder geval niet oploopt.

Gezien de moeilijke omstandigheden VastNed O/I ontkomt er niet aan (potentiële) huurders te verwennen met stevige huurprikkels (‘incentives') van gemiddeld 10 procent. Hierbij kan aan alles worden gedacht, zoals een nieuw tapijtje of internetverbinding.

Dan de cijfers. De netto-huurinkomsten (directe resultaat) uit het vastgoed liggen bij VastNed O/I over de eerste negen maanden 19 procent lager dan vorig jaar. De kantoorbelegger heeft dit kwartaal opnieuw moeten afwaarderen op het vastgoed in portefeuille.

Het eigen vermogen per aandeel bedroeg per 30 september 16,36 euro, tegen nog 18,81 euro een jaar terug. De beurskoers noteert daar bijna 30 procent onder.

Vastned handhaaft eerder afgegeven winst- en dividendverwachtingen (1,30-1,35 euro). Daarmee biedt het fonds een aantrekkelijk dividendrendement van 11,7 procent biedt. Het zal dividendjagers onder de beleggers aanspreken.

VastNed Retail
Voor VastNed Retail lijkt de markt een stuk beter. De winkelcentra van de retailbeleggers kennen bezettingsgraden van 95 procent of hoger en weten vlakke tot licht hogere huren te bedingen.

VastNed Retail wist voor het derde kwartaal op rij positieve herwaarderingen door te voeren. Ceo Reinier van Gerrevink durft zelfs te spreken over een sterk verbeterde investeringsmarkt voor retailvastgoed.

Dat lijkt overdreven, ook al omdat de concurrentie op de verhuurmarkt nog steeds moordend is. Vooral in Spanje, goed voor bijna een kwart van de portefeuille, heeft VastNed Retail de nodige huurincentives moeten geven.

De huidige beurskoers van 49,85 euro ligt iets onder waarde waarvoor Retail de bezittingen en schulden op de balans heeft staan.

De winstverwachting van 3,60-3,70 komt op deze koers overeen met een toch nog hoog dividendrendement van 7,2 procent.

Ook dat lijkt beleggers te bevallen, zeker in combinatie met de geruststellende woorden die het bedrijf afgeeft over de toekomst.

Corio
AEX-fonds Corio, voor 95 procent retailbelegger, wist enige huurgroei te realiseren (1,1 procent), maar in Frankrijk (-3,7 procent) en Spanje (-3,0 procent) stonden de huren onder druk.

De totale netto-huurinkomsten stegen over de eerste negen maanden met 16 procent tot 2,19 euro per aandeel.

Corio kon net als VastNed Retail de portefeuille wat opwaarderen. Over de eerste negen maanden bedraagt de positieve herwaardering 83,2 miljoen(ruim 1 procent van de totale waarde), tegen een afwaardering van 357 miljoen euro vorig jaar.

De huidige beurskoers van 51,50 euro ligt zelfs iets boven de boekwaarde van 47,30 euro. Corio doet geen uitspraak over het resultaat dit jaar. Analisten ramen het dividendrendement op iets meer dan 5 procent.

Het aandeel Corio daalt op het bericht. Dat kan ook te maken hebben met de matige vorderingen met de voorgenomen verkoop van een deel van de eigen panden.

Corio had het doel voor eind volgend jaar de Franse kantorenportefeuille van circa 450 miljoen euro en voor 150 miljoen aan kleine winkelbeleggingen in Nederland te verkopen. Van dit totaal is voorlopig voor slechts 95 miljoen euro verkocht.

Eurocommercial Properties
Eurocommercial Properties (ECP), retailbelegger in Frankrijk, Noord-Italië en Zweden, hanteert een gebroken boekjaar en publiceerde cijfers over het eerste kwartaal (juli t/m september).

Ook ECP spreekt over een verbeterde investeringsmarkt voor retailbeleggingen. Het wist enige huurgroei te realiseren (1,2 procent). De totale netto-huurinkomsten stegen met 12,8 procent tot 18,5 miljoen.

Opvallend is de stevige huurverhoging die ECP in Frankrijk wist door te voeren. Corio voelde hier juist druk op de marges. en dan met name in Frankrijk.

ECP wil profiteren van de lage rentemarkt door nieuwe winkelpanden te kopen. Het voert gesprekken over de aankoop van een winkelcentrum in Barcelona.

Gecorrigeerd voor het pas uitgekeerde dividend van 1,82 over het boekjaar 2008/2009 bedraagt het eigen vermogen per aandeel ECP 32,80. Het aandeel ECP noteert rond dit niveau. Analisten ramen het dividendrendement op deze koers op circa 5,5 procent. Het aandeel verliest 1,5 procent.
Gerelateerde artikelen