VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Grontmij en Arcadis geraakt door overheidsbezuinigingen

De ingenieursbureaus Grontmij en Arcadis zijn behoedzaam in hun vooruitzichten. De effecten van de overheidsbezuinigingen in Europa eisen hun tol.

Twee beursgenoteerde ingenieursbureaus presenteerden tegelijk hun kwartaalcijfers. De boodschappen vertoonden enige overlap.

Zoals de aandacht voor de overheidsbezuinigingen in Europa. Na miljardensteun in de kredietcrisis moet in de publieke sector de hand op de knip.

Zowel Arcadis als Grontmij is voor min of meer de helft van de omzet afhankelijk van de publieke sector.

Uit de nieuwste cijfers blijkt dat Arcadis (omzet eerste negen maanden 1,5 miljard euro) het over het algemeen beter heeft gedaan dan kleinere broer Grontmij (omzet eerste negen maanden 627 miljoen euro).

Dat komt vooral omdat Arcadis relatief minder afhankelijk is van de Europese markt en activiteiten levert met een hogere toegevoegde waarde. Arcadis betrekt circa 60 procent van de omzet in Europa tegen 100 procent voor Grontmij.

Arcadis rapporteert dit jaar nog een nagenoeg stabiele operationele marge maar de winstgevendheid van Grontmij is met een vol procentpunt gezakt. In Europa ervaart Arcadis ook prijsdruk en lagere resultaten.

Autonome ontwikkeling
Waar Arcadis in het derde kwartaal de omzet autonoom nog vlak weet te houden, is er bij Grontmij sprake van een autonome krimp van 4 procent. Uitgezonderd Duitsland, liep de omzet van Arcadis in alle Europese landen terug. Dat kwam vooral door minder vraag van lokale overheden.

Arcadis weet dit te compenseren door de ingenomen posities in Brazilië en Chili waar momenteel veel wordt geïnvesteerd in mijnbouw, milieu- en energieprojecten. De milieu-activiteiten van Arcadis in de Verenigde Staten zaten ook in de lift. Arcadis' ontwerpbedrijf RTKL, verwierf veel opdrachten in Azië en het Midden-Oosten.

Grontmij kent deze compensatie niet. In alle regio's (Scandinavië, het Verenigd Koninkrijk en Nederland) en alle segmenten staat het bureau uit De Bilt onder druk. 

Zelfs op het gebied van Water & Energy wordt Grontmij getroffen door lage overheidsinvesteringen. Alleen vanwege de consolidatie van het onlangs overgenomen Franse bedrijf Ginger weet Grontmij omzetgroei te boeken.

Winstprognoses gehandhaafd
Beide bedrijven tornen niet aan de eerder afgegeven winstprognose voor geheel 2010. Grontmij rekent op een bedrijfsresultaat van 43-46 miljoen euro. Na negen maanden staat de teller op 28 miljoen (2009: 33 miljoen euro).  Daarmee maakt het de eerder uitgesproken verwachting waar dat de tweede jaarhelft winstgevender zal zijn dan de eerste zes maanden.

Arcadis handhaaft de verwachting dat de netto operationele winst dit jaar met 0-5 procent zal stijgen. Met een toename van 8 procent over de eerste drie kwartalen ligt Arcadis goed op schema.

Verwachtingen
Ondanks aanhoudend moeilijke marktomstandigheden in Nederland en het Verenigd Koninkrijk rekent Grontmij-topman Sylvo Thijsen op meer winst in 2011. Die plus moet vooral komen uit kostenbesparingen. Grontmij is daartoe al enige tijd flink aan het snijden in het personeelsbestand.

Arcadis trotseert de zwakte in Europa vooral door nog meer in te zetten op opkomende markten, een strategie die vruchten afwerpt. Concrete uitspraken over volgend jaar doet topman Harrie Noy niet. Wel worden de doelstellingen voor 2011-2013 gehandhaafd.

Gegeven de overheidsbezuinigingen mag de autonome groeidoelstelling van 5-7 procent als ambitieus worden gezien.

MEER ARCADIS:

4 augustus 2010

29 december 2009

Gerelateerde artikelen