VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beleggers willen inzicht in aanbevelingen accountant

Beursgenoteerde ondernemingen moeten in hun jaarverslag de voorgestelde verbeterpunten en aanbevelingen van de externe accountant opnemen.

Dit schrijft de VEB namens beleggers in een brief aan alle beursgenoteerde bedrijven in Nederland.

Voor aandeelhouders zijn de aanbevelingen van de externe accountant aan een onderneming belangrijke informatie. Door de bijzondere positie heeft de accountant relevante informatie over de situatie bij een onderneming.

Zo legt de externe accountant in een zogenoemde management letter bijvoorbeeld de discussiepunten vast met management en commissarissen over de jaarrekening. Ook eventuele tekortkomingen in de werking van de risicobeheersings- en controlesystemen komen daarin aan de orde. Tegelijkertijd doet de accountant aanbevelingen aan bestuur en commissarissen.

 

Scherper beeld
Op dit moment geven bedrijven hierover nog geen inzicht. Wel is in het jaarverslag een risicoparagraaf opgenomen. Daaruit is door beleggers nauwelijks een adequaat risicoprofiel op te maken.

Indien beleggers in effectenhandelshuis Van der Moolen (inmiddels failliet) of Van Lanschot (100 miljoen euro op nieuw informatiesysteem afgeschreven) inzicht hadden gekregen in de management letter, dan hadden zij een nauwkeurigere analyse van het beleggingsrisico kunnen maken.

Actievere accountant
Het openbaar maken van kernpunten uit de management letter leidt naar verwachting ook tot een actievere rol van de externe accountant tijdens de aandeelhoudersvergadering (ava). Terwijl de accountant een belangrijke vertrouwensfunctie in het maatschappelijk verkeer en zorgplicht richting aandeelhouders heeft, lijkt de accountant zich van deze verantwoordelijkheid (tijdens ava’s) nog onvoldoende bewust.

In de ava verschuilt de accountant zich al snel achter de door hem afgegeven verklaring bij de jaarrekening. Specifieke vragen over waarom hij meent dat bepaalde balansposten (bijvoorbeeld goodwill of vorderingen) correct zijn, worden niet of nauwelijks concreet beantwoord.

De publicatie van de management letter kan bovendien inzicht geven in de kwaliteit van controle van de accountant.

Vereniging van Effectenbezitters