VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB en banken eens over akkoord op hoofdlijnen World Online

De VEB en de bij de beursgang van World Online (WOL) betrokken banken zijn het eens over de hoofdlijnen van een schikking. De ongeveer 12.000 bij de VEB aangesloten WOL-beleggers zullen een bedrag van maximaal euro 110 mln kunnen verdelen.

Dat bedrag dient ter compensatie van de schade die is geleden tijdens en na de beursgang van het internetbedrijf.

Iedere bij de VEB aangesloten belegger die voldoet aan de schikkingsvoorwaarden, zal naar verwachting een bedrag tegemoet kunnen zien dat, inclusief een rentecomponent, uitkomt boven het bedrag van het indertijd door hem over de periode tot en met 3 april 2000 geleden netto koersverlies, dus koersverlies zonder rente.

Vragen?De onderhandelingen tussen de VEB, Royal Bank of Scotland (de rechtsopvolger in dit dossier van ABN Amro) en Goldman Sachs over de definitieve overeenkomst zullen naar verwachting nog enkele maanden in beslag kunnen nemen.
 
De beide banken vertegenwoordigen mede de andere banken die betrokken zijn geweest bij de beursgang.VEB-directeur Jan Maarten Slagter zegt verheugd te zijn dat beleggers, ruim tien jaar na de beursgang, nu eindelijk genoegdoening zullen krijgen. “Hier is door de VEB een decennium lang heel hard voor gestreden.


Het is bevredigend dat dit nu leidt tot een adequate compensatie, zonder dat we weer jarenlang de juridische molens hoeven te laten draaien.”

De schikking volgt op de , waarin het hoogste Nederlandse rechtscollege bepaalde dat World Online en de begeleidende banken voorafgaand aan de beursintroductie een te optimistisch beeld hebben gegeven van de waarde en de toekomstverwachting van World Online. World Online ging op 17 maart 2000 naar de Amsterdamse beurs.