VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Wout Dekker (Nutreco) winnaar jaarlijkse prijs van aandeelhouders

Wout Dekker, bestuursvoorzitter van diervoederproducent Nutreco, krijgt dit jaar het Blauwe Bord. Hij ontvangt die prijs vanwege de duidelijke strategische keuzes die onder zijn bewind zijn doorgevoerd. Aandeelhouders hebben daarvan geprofiteerd.

Dekker ontvangt daartoe het Blauwe Bord, een prijs die de VEB namens beleggers jaarlijks uitreikt tijdens .


Het is een prijs waarmee een persoon of organisatie wordt onderscheiden voor bijdragen aan de positie van Nederlandse aandeelhouders.

Wout Dekker krijgt het Blauwe Bord vanwege de duidelijke strategische keuzes die onder zijn bewind zijn doorgevoerd.

Daarnaast scoort Nutreco de afgelopen jaren goed in het VEB corporate governance onderzoek.

Dekker is de opvolger van . Eerdere winnaars van Het Blauwe Bord zijn het Tros-consumentenprogramma (2008),  (2007) en  (2006).

Uit het juryrapport:
"Wout Dekker is dit jaar tien jaar bestuursvoorzitter van Nutreco. Op 1 juli 2000 nam hij het roer over van Richard van Wijnbergen.

Nutreco is dan nog duidelijk verticaal geïntegreerd en bestrijkt met haar activiteiten de gehele bedrijfskolom. Het bedrijf produceert voeding voor dieren, is betrokken bij de productie en verwerking van o.a. kippen- en varkensvlees en verwerft inkomsten uit de zalmkweek.

Onder leiding van Dekker wordt een nieuw strategisch plan ontwikkeld onder de titel "Rebalancing for Growth". Kern van het plan is de afstoting van de sterk cyclische activiteiten, zoals de zalmkweekdivisie Marine Harvest.

Vanaf 2000 loopt de omzet op van 3,126 miljard euro naar 4,512 miljard euro in het afgelopen jaar, een groei van gemiddeld 3,7 procent per jaar. De winst is over die periode nagenoeg gelijk gebleven. De omzet- en winstcijfers vertellen niet het hele verhaal over het creëren van aandeelhouderswaarde. De rentabiliteit op het eigen vermogen ligt structureel binnen een bandbreedte van 15 tot 20 procent.

Wellicht nog belangrijker is de trend die het dividend laat zien. De uitkering aan aandeelhouders groeit met 6,2 procent dubbel zo hard als omzet en winst. Aandeelhouders ontvingen de afgelopen jaren tweemaal een superdividend.

Beleggers die investeerde in Nutreco ten tijd van Dekkers strategiewijziging hebben hun investering inmiddels ruimschoots terug verdiend. Sinds het aantreden van Dekker bedraagt het aandeelhoudersrendement (total shareholder return - TSR) van Nutreco 101,49 procent, een gemiddeld rendement van 7,13 procent per jaar.

In dezelfde periode daalde de AEX 33,52 procent, gemiddeld minus 3,93 procent per jaar. Het verschil in TSR tussen de Nutreco en de AEX sind juli 2000 bedraagt 135,01 procent. Dit komt neer op gemiddeld 11,06 procent per jaar.

Het Amersfoortse concern is een voorbeeld van een beursgenoteerde onderneming die focus in haar strategie heeft aangebracht en daar ten volle de vruchten van plukt.

Nutreco beschikt over een solide balans die de komende jaren kan worden ingezet om door middel van autonome groei en acquisities op een duurzame wijze te profiteren van de groeiende wereldvoedselbehoefte. Daarbij heeft de onderneming in de afgelopen jaren blijk gegeven van een prudent financieel beleid, waarbij aandeelhouders niet worden vergeten."

Video-interview met Wout Dekker: