VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Nederlandse Staat voor het eerst voor de rechter in zaak Fortis

De Nederlandse Staat heeft misbruik gemaakt van de omstandigheden bij de overname van Fortis. Het heeft te weinig betaald voor de overgenomen delen en daarmee aandeelhouders benadeeld. Die schade moet vergoed worden.

Dat betoogde de VEB namens beleggers tijdens een rechtszitting in Amsterdam.

Het is de eerste keer dat de Nederlandse Staat zich in de rechtszaal inhoudelijk moet verantwoorden voor de nationalisatie van delen van het voormalige Fortis in het weekend van 2 en 3 oktober 2008.

In dat bewuste oktoberweekend was actie vereist om het zwaar gehavende bankverzekeringsconcern Fortis te laten overleven. De Nederlandse Staat kocht daartoe (een deel) van ABN Amro en het Nederlandse bank- en verzekeringsdeel van Fortis.

Het is beleggers een doorn in het oog dat De Nederlandse Staat van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt om het en daarvoor een veel te lage prijs betaalde.

Vandaag in de rechtszaal verwoorden de advocaten van de VEB het zo:

"Waar het in deze zaak om gaat is het feit dat toen Fortis al door de knieën gezakt met de rug tegen de muur zat, de Staat van die situatie meedogenloos misbruik heeft gemaakt. .....

Hij heeft de betaalde prijs niet van objectieve omstandigheden laten afhangen, maar zegt dat die het resultaat waren van openhartige "onderhandelingen". Voor een ieder en ook voor de Staat was echter overduidelijk dat Fortis niet tot onderhandelen meer in staat was, evenmin als een patiënt met zijn dokter over de prijs van een levensreddend medicijn kan onderhandelen.


Patiënt Fortis werd niet alleen met een hardvochtige dokter geconfronteerd, maar ook met een gewetenloze politieagent in de vorm van De Nederlandsche Bank, die de patiënt met volstrekt zinloze maatregelen bedreigde als zij de door de dokter geëiste prijs niet zou accepteren.

Niet alleen heeft de Staat zich het bankbedrijf toegeëigend, zij heeft ook het Nederlandse verzekeringsbedrijf weggegrist uit de bevende handen van Fortis. .....

De Staat heeft in de nacht van 2 op 3 oktober onderhandeld met het mes op tafel. Zij wist dat Fortis geen kant meer op kon en zij heeft daar als de eerste de beste durfkapitalist een slaatje uit willen slaan.."

Veel te laag
De Nederlandse Staat betaalde euro 4 miljard voor Fortis Verzekeringen Nederland, dat inmiddels is verder gegaan onder de naam ASR. Omdat die prijs veel te laag is -dit is ook al vastgesteld door onafhankelijke deskundigen- hebben aandeelhouders Fortis schade geleden. De Nederlandse Staat moet hen compenseren.

Beleggers, vertegenwoordigd door de VEB, staan vandaag niet alleen tegenover de Nederlandse Staat in de rechtszaal. Ook Fortis heeft een verantwoordelijkheid. Van Fortis eist de VEB dat zij eindelijk zelf wat gaat doen tegen de Nederlandse Staat om haar Nederlandse verzekeringstak terug te krijgen. 


Met ASR er weer bij of een gerechtvaardige nabetaling voor ASR zou Ageas, zoals Fortis nu heet, in waarde stijgen.

Drie zaken
De VEB voert namens gedupeerde beleggers Fortis drie procedures. Behalve de rechtszaak tegen De Nederlandse Staat en Fortis (zie hierboven), loopt er ook een procedure bij de Ondernemingskamer.

De onderzoekers van de Ondernemingskamer (OK) hebben op woensdag 16 juni 2010 . De conclusies zijn overduidelijk: Fortis heeft stelselmatig onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekt aan beleggers.

Daarnaast heeft het bestuur op cruciale momenten weinig doeltreffend, in feite paniekerig en onsamenhangend, geopereerd. De VEB heeft de OK verzocht op basis van het enquêterapport wanbeleid vast te stellen.

Het verzoekschrift daartoe is ingediend op 16 augustus 2010. De OK kan bijna niet anders dan concluderen tot wanbeleid.

De mondelinge behandeling van de tweede fase van de enquêteprocedure staat gepland voor 10 februari 2011. Voor de behandeling van het verzoek van de VEB en het verweer van Fortis is de hele dag uitgetrokken. De eindbeschikking van de OK volgt vermoedelijk enkele maanden later.

Bestuurders
Het rapport van de onderzoekers van de Ondernemingskamer staat ook aan de basis van een derde juridische procedure die de VEB voert voor gedupeerde Fortis-beleggers: . Uit het rapport blijkt duidelijk dat Fortis beleggers heeft misleid en dat de bestuurders van Fortis hebben verwijtbaar hebben gefaald.

In de periode vanaf de overname van ABN Amro in 2007 tot de gedeeltelijke nationalisatie op 3 oktober 2008 kregen beleggers te maken met misleidende publicaties en misleidende uitlatingen van bestuurders van Fortis. Beleggers hebben daardoor schade geleden. Dit najaar start deze procedure.
Gerelateerde artikelen