VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Blauwe Bord 2010 voor Wout Dekker, CEO van Nutreco

Het Blauwe Bord 2010 is uitgereikt aan Wout Dekker, CEO van dier- en visvoederproducent Nutreco.

Wout Dekker krijgt het Blauwe Bord vanwege de duidelijke strategische keuzes die onder zijn bewind zijn doorgevoerd. Dit heeft gedurende zijn zittingsperiode geleid tot  significante waardecreatie voor aandeelhouders.

Daarnaast scoort Nutreco de afgelopen jaren goed in het VEB corporate governance onderzoek. Over 2009 behaalde Nutreco daarin een gedeelde tweede plaats met een score van 8,1.

De VEB reikt jaarlijks tijdens de Dag van de Belegger het Blauwe Bord uit. Het is een prijs waarmee die persoon of organisatie wordt onderscheiden die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de belangen van Nederlandse aandeelhouders.

Decennium Dekker
Dekker is dit jaar tien jaar bestuursvoorzitter van Nutreco. Op 1 juli 2000 nam hij het roer over van Richard van Wijnbergen. Nutreco is dan nog duidelijk verticaal geïntegreerd en bestrijkt met haar activiteiten de gehele bedrijfskolom. Het bedrijf produceert voeding voor dieren, is betrokken bij de productie en verwerking van o.a. kippen- en varkensvlees en verwerft inkomsten uit de zalmkweek. Onder leiding van Dekker wordt een nieuw strategisch plan ontwikkeld onder de titel “Rebalancing for Growth”. Kern van het plan is de afstoting van de sterk cyclische activiteiten, zoals de zalmkweekdivisie Marine Harvest.

Vanaf 2000 loopt de omzet op van 3,126 miljard euro naar 4,512 miljard euro in het afgelopen jaar, een groei van gemiddeld 3,7 procent per jaar. De winst is over die periode nagenoeg gelijk gebleven. De omzet- en winstcijfers vertellen niet het hele verhaal over het creëren van aandeelhouderswaarde. De rentabiliteit op het eigen vermogen ligt structureel binnen een bandbreedte van 15 tot 20 procent.

Dividend
Wellicht nog belangrijker is de trend die het dividend te zien geeft. Dat groeit ondanks alle schommelingen in resultaten en wijzigingen in activiteiten van 0,82 euro per aandeel in 2000 tot (naar verwachting) 1,49 euro per aandeel over het lopende boekjaar. De uitkering aan aandeelhouders groeit met 6,2 procent dubbel zo hard als omzet en winst. Aandeelhouders ontvingen de afgelopen jaren tweemaal een superdividend.

Bij de publicatie van het strategische plan stond de aandelenkoers op 17,50 euro. Vanaf dat moment wordt er aan aandeelhouders een bedrag van 22,40 euro uitgekeerd. Niet alleen hebben aandeelhouders vanaf dat moment ruimschoots hun investering terug ontvangen, ook hebben ze nog een aandeel in hun bezit waarvan de koers circa 52 euro bedraagt.

Rendement Nutreco 7,13 procent per jaar
Dit alles heeft sinds het aantreden van Dekker geresulteerd in een aandeelhoudersrendement (total shareholder return - TSR) van 101,49 procent, oftewel een gemiddeld rendement van 7,13 procent per jaar. In dezelfde periode daalde de AEX  33,52 procent, oftewel gemiddeld minus 3,93 procent per jaar. Het verschil in TSR tussen de Nutreco en de AEX sind juli 2000 bedraagt 135,01 procent. Dit komt neer op gemiddeld 11,06 procent per jaar.

Toekomst Nutreco
Het Amersfoortse concern is een voorbeeld van een beursgenoteerde onderneming die focus in haar strategie heeft aangebracht en daar ten volle de vruchten van plukt. Nutreco beschikt over een solide balans die de komende jaren kan worden ingezet om door middel van autonome groei en acquisities op een duurzame wijze te profiteren van de groeiende wereldvoedselbehoefte.

Daarbij heeft de onderneming in de afgelopen jaren blijk gegeven van een prudent financieel beleid, waarbij aandeelhouders niet worden vergeten.
 
Vereniging van Effectenbezitters