VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Marc Langeveld (Antaurus) tipt ASMI, Shell en TNT

Twaalf beleggingsprofessionals geven ieder drie tips voor 2011. Welke aandelen kiezen ze, waarom en wat verwachten ze verder van 2011? Deel 2 in een serie: Marc Langeveld van hedgefonds Antaurus

Shell, ASMI en TNT. Dat zijn de drie tips van fondsmanager Marc Langeveld voor 2011. Waarom deze aandelen en wat zijn Langevelds verwachtingen voor 2011?

De beheerder van geeft zijn visie en breekt en passant een lans voor long-shortbeleggen.

BELEGGINGSSTRATEGIE: LONG-SHORT BELEGGEN
"Waarom afhankelijk zijn van een beleggingsstrategie die alleen maar geld oplevert als beurzen blijven stijgen? Het is zaak om open te staan voor alternatieve beleggingsstrategieën, zoals long-shortbeleggen.

Met het simultaan long- en shortbeleggen wordt gespeculeerd op de relatieve performance van mogelijke winnaars ten opzichte van achterblijvers en niet op de beweging van de beurs als geheel.

Het marktrisico is grotendeels geëlimineerd en het rendement kan tot stand komen door een juiste selectie van winnaars en notoire achterblijvers.

 Marc Langeveld
 Functie Fondsbeheerder Antaurus Capital Management
  Achtste plaats
 Tipt nu Shell, ASMI, TNTAan de longkant zijn er de oligopolistische bedrijven, opererend in een sector met hoge toetredingsbarrières, met gezonde marges en kasstromen, gesteund door een sterke balans en dividendrendement dat houdbaar blijft naar de toekomst toe.
 
Voor de achterblijvers is het zoeken naar bedrijven opererend in gefragmenteerde markten, gekenmerkt door grote overcapaciteit en lage toetredingsbarrières, met een relatief zwakke balans, weinig of geen dividendsteun en voor de (her)financiering afhankelijk van internationale banken.

Het belangrijkste nadeel is dat een long-short strategie zal achterblijven bij een typische beursrally. Dit komt door de shorts, die weliswaar als een soort brandverzekering op de longportefeuille fungeren maar ook een zwaar anker zijn op het moment dat de beurs omhoogvliegt."

VOORUITZICHTEN 2011
"Ook voor 2011 lijkt het nog te vroeg om dapper te zijn. Er zullen periodes van aardige stijgingen zijn, maar deze zullen waarschijnlijk worden afgewisseld met evenzo grote dalingen.

De stijgingen worden mogelijk gemaakt doordat centrale banken doorgaan met geldverruiming. Daarnaast staan de meeste bedrijven er qua balans sterker voor dan voor de crisis. Rugwind is er ook door meevallende bedrijfsresultaten, terwijl de waardering van sommige kwaliteitsaandelen aantrekkelijk te noemen is.


De verwachte beursdalingen worden veroorzaakt door twijfels over de duurzaamheid en het tempo van het herstel, door de angst dat Europese overheden niet in staat zijn om de fiscale discipline aan te halen en door verhalen dat overheden en centrale banken toch een keer zullen stoppen met respectievelijk economische stimuleringsmaatregelen en geldverruiming."

TIPS VOOR 2011

Royal Dutch Shell (RDS) is de hoeksteen van elke portefeuille met een koers-winstverhouding van tienmaal de voor 2011 verwachte winst en een dividendrendement van 5,5 procent.

In tegenstelling tot veel concurrenten die minder zijn gaan investeren ter bescherming van het dividend, heeft RDS miljardeninvesteringen gedaan in het ontwikkelen van nieuwe reservoirs.

De grote investeringen zijn n u grotendeels achter de rug. Vanaf 2011 zullen deze velden beginnen te produceren en ontstaan er stijgende kasstromen. Daarnaast zal RDS als één van de weinige oliegiganten in staat zijn om de reserves te versterken, waardoor er een herwaardering ten opzichte van enkele concurrenten kan plaatsvinden


De aanstaande splitsing van TNT’s Mail- en Expressactiviteiten is nabij en de Expressactiviteiten zouden na afsplitsing een hogere waardering moeten krijgen.

Het complete verhaal leest u in Beleggingstips 2011.  

Analisten waarderen momenteel de Maildivisie op 3 à 4 miljard euro, waardoor de Expressdivisie impliciet op circa 0,8 maal de omzet wordt gewaardeerd. Dit is erg laag voor een business die de komende vijf jaar met meer dan 10 procent kan groeien en in potentie marges kan halen van boven de 10 procent.

Chipmachinebouwer ASMI rapporteerde al sterke groeicijfers in 2010. Met name de in Hongkong genoteerde back-enddivisie (ASM Pacific), voor 53 procent eigendom van ASMI, vestigt record na record als het om orders en winstmarges gaat.

Daarnaast begint de front-enddivisie eindelijk de vruchten te plukken van de herstructureringen, waardoor het break-evenomzetniveau in 2010 zal dalen tot zo’n 220 miljoen euro. Met dit lagere break-evenpunt moet de front-enddivisie beter in staat zijn om structureel winstgevend te worden.

Deze structurele winstgevendheid is hard nodig om de impliciete negatieve waardering (400 miljoen euro negatief) van ASMI’s front-endactiviteiten om te buigen naar een rechtvaardiger waardering van bijvoorbeeld eenmaal de front-endomzet (400 miljoen euro positief).