VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Hoge Raad bevestigt schikking VEB inzake KPNQwest

De schikking die de VEB eerder dit jaar trof met KPN en Qwest over de compensatie van gedupeerde beleggers KPNQwest is definitief. Gedupeerde KPNQwest-beleggers, die zich bij de VEB hebben aangesloten, kunnen samen 19 miljoen euro aan schadevergoeding tegemoet zien.

Dat is het gevolg van het arrest dat de Hoge Raad vandaag heeft gewezen. De Hoge Raad oordeelt dat het verzoek van de VEB om het onderzoek naar het beleid en de gang van zaken bij het failliete KPNQwest te beëindigen, moet worden gehonoreerd. Het onderzoek  moet door de Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam worden beëindigd.

Stopzetten onderzoek
Stopzetten van dat onderzoek was een voorwaarde voor de schikking die de VEB eerder dit jaar met KPN en Qwest trof. De Hoge Raad volgt daarmee het eerdere advies van Advocaat Generaal Timmerman, dat stelde dat het aan de VEB zelf is om te bepalen of zij een procedure intrekt en een schikking treft.

Toen de VEB de Ondernemingskamer onlangs om de intrekking verzocht, weigerde de Ondernemingskamer dit, op gronden van maatschappelijk belang, daarin gesteund door de curatoren van KPNQwest. De Hoge Raad stelt nu dat het belang van de schikking zwaarder weegt dan het maatschappelijk belang. Met de schikking komt een einde aan acht jaar strijd voor compensatie van schade die beleggers leden door het faillissement van kabelmaatschappij KPNQwest.

Schikking
VEB directeur Jan Maarten Slager: “De VEB verwelkomt de uitspraak van de Hoge Raad. In de eerste plaats is het geweldig dat onze achterban nu de compensatie krijgt die we hebben afgesproken. Maar het is ook bevredigend en van belang voor toekomstige zaken dat de Hoge Raad oordeelt dat de VEB als verzoekster van een onderzoek dit in principe ook weer kan intrekken.” 

De VEB sloot afgelopen zomer met KPN en Qwest, de aandeelhouders van KPNQwest, een schikking over de schade die beleggers hebben geleden door het faillissement in 2002. Voor circa 5.500 aangesloten beleggers is een compensatie van 19 miljoen euro beschikbaar. Voorwaarde voor deze schikking is de intrekking van de enquêteprocedure die de VEB in 2005 tegen KPNQwest startte.

Afwikkeling
De zaak is door de Hoge Raad verwezen naar de Ondernemingskamer, die het onderzoek feitelijk moet beëindigen. De schikking zal in de komende maanden worden afgewikkeld. Bij de VEB aangesloten beleggers ontvangen automatisch bericht over de verdere gang van zaken.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net