VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Stelselmatige centenhandel bezorgt belegger forse boete

Je eigen aandeeltjes een beetje koersondersteuning geven en wat enthousiasmerende berichten over je fondsen plaatsen op internet kan duur uitpakken. Helemaal pech als de koersen blijven dalen.

De Autoriteit Financiële Markten heeft zich weer eens doen gelden.

In haar toezichtstaak op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten heeft zij een particuliere belegger een boete opgelegd van 24.000 euro wegens marktmanipulatie. Dat viel uiteindelijk nog mee want aanvankelijk was de boete 96.000 euro.

Baars in de bocht
In de periode 1 januari 2008 tot en met 30 maart 2009 heeft amateurbelegger Benno Baars vaak tegen het einde van de handelsdag via de aankoop van slechts één aandeel de (slot)koers van het aandeel Qurius en Tie opgekrikt en wel met 1 eurocent.

Baars had de intentie de (slot)koers hoger te willen. De -volgens NRC Handelsblad- 59-jarige rijksambtenaar Baars bezat op 1 januari 2008 10.021 aandelen Qurius en kocht via 514 afzonderlijke aankopen in genoemde periode telkens één aandeel bij. In het begin van de periode bezat Baars 20.040 aandelen Tie.

Dat belang werd via 1.067 afzonderlijke transacties van één aandeel uitgebreid. Daar de koersen van beide aandelen in deze periode per saldo daalden heeft Baars op zijn bezit en de vele transacties een verlies geleden van bijna 8.000 euro. Inclusief transactiekosten zou het verlies wel eens dubbel zo groot geweest kunnen zijn voor Baars.

Verder blijkt dat Baars in een groot aantal gevallen vlak vóór dan wel ná zijn transacties enthousiasmerende berichten zoals "koopje bij huidige stand"over deze twee fondsen op diverse fora te hebben geplaatst. In genoemde periode betreft het 110 verschillende berichtjes over Qurius en 170 over Tie.

Verweer
Baars heeft toezichthouder AFM laten weten dat er zijns inziens geen sprake kan zijn van marktmanipulatie. Vooral omdat zijn aandelenpositie in de betreffende fondsen veel te gering was. "De hoop van mijn handelen was dat de koers niet verder zou dalen", aldus Baars in een email aan de AFM.

Ook Baars' advocaat Jeroen Elslo betwijfelt het effect van de acties van zijn cliënt. Volgens Elslo is het ondenkbaar dat Baars door de aankoop van één aandeel invloed heeft kunnen uitoefenen op de liquiditeit van de markt. Daarvoor gingen te veel stukken om in zowel Qurius als Tie.

Elslo geeft toe dat door Baars handelen de koers soms een ‘up-tick' kreeg van één cent, maar vanwege de geringheid van Baars transactie betekent dat niet dat de koers daardoor kunstmatig tot stand is gekomen.

Ook benadrukt Elslo dat in slechts 10 procent van de gevallen (Qurius) dan wel 11 procent (Tie), Baars' transactie de laatste was voor sluiting van de beurs. Baars mag de koers naar een bepaald niveau hebben gebracht, hij heeft deze niet manipulatief gefixeerd zoals door de Europese wetgever verboden is.

Verder stelt Elslo dat Baars een amateur belegger is die niet in staat is zijn transacties een manipulatief karakter mee te geven.

Over de internetacties van Baars zegt Elslo dat niet is vastgesteld dat deze onjuist of misleidend zijn geweest. Ook het feit dat deze berichten in een groot aantal gevallen niet samenvielen met de transacties zorgt volgens de advocaat voor onvoldoende causaal verband tussen beide.

Coulance
Bij marktmanipulatie wordt de vrije prijsvorming door vraag en aanbod beïnvloed waardoor geen reële waardering tot stand komt. De AFM blijft van mening dat Baars zich daaraan schuldig heeft gemaakt.

Het feit dat Baars heeft toegegeven dat hij de koers hoger heeft willen zetten en dat dit werd ondersteund met enthousiasmerende berichten op internet zorgt voor de wetsovertreding.

Gelet op de duur en de regelmaat van de up ticks van Baars meent de AFM dat de koersen kunstmatig naar een bepaald niveau zijn gezet en gehouden.

Omdat de uiteindelijke marktimpact van Baars beperkt is geweest heeft de AFM de boete verlaagd van 96.000 euro naar 24.000 euro. Samen met het koersverlies dus een verliespost van bijna 32.000 euro voor Baars en dan vergeten we nog maar even de rekening van de bank voor de gemaakte transacties en de nota van advocaat Elslo.