VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

'Geduldig wachten tot het rendement naar je toekomt'

Geduldig wachten tot het rendement naar je toe komt. Dat is de strategie van langetermijn-beleggers als Warren Buffett en Peter Lynch. Evert Waterlander geeft drie tips voor 2011 op basis van "long only."

Evert Waterlander, oud-ABN Amro nu , is een geduldig man als het om beleggen gaat.

"Geduldig wachten tot het rendement naar je toe komt", is zijn credo.

Met dank aan oma Waterlander die de jonge Evert dertig jaar geleden al leerde dat beleggen een kwestie is van afwachten en zitvlees kweken. "Geld verdienen met je billen," noemde zij dat.

Beleggen voor de lange termijn, long only, is ook de beleggingsstijl die Waterlander gebruikt bij de selectie van zijn tips voor 2011. Tijd om het woord aan de belegger Waterlander te laten.

BELEGGINGSSTRATEGIE: LONG ONLY BELEGGEN
"Long only is een beleggingsstijl waarbij het realiseren van extra rendement ten opzichte van de index of een andere objectieve maatstaf gebeurt door het selecteren van superieure aandelen op basis van gunstige middellange- of langetermijnvooruitzichten.

Vraag een willekeurige groep beleggers naar de naam van een succesvolle vermogensbeheerder. Grote kans dat in Nederland de namen van (Berkshire Hathaway), (Magellan Fund), (Delta Deelnemingen Fonds) of (BNP Obam) veelvuldig genoemd worden.

Opvallend is dat de handelsactiviteit van hun beleggingsportefeuilles helemaal niet zo groot is. De succesvolle belegger is vaak heel trouw aan zijn aandelenselectie en heeft daarmee de kenmerken van een long-onlybelegger.

Het complete verhaal leest u in Beleggingstips 2011.  

Deze beheerders kiezen juist voor enkele overzichtelijke beleggingsthema’s en gebruiken die als leidraad bij de aandelenselectie.Die scherpe focus heeft nog een voordeel. Beheerders gaan niet achter het laatste thema of de trend van de markt aanlopen. Zo let Warren Buffett nadrukkelijk op waarde en kwaliteit van het management. "

 Evert Waterlander
 Functie Directeur beleggen Optimix
  -
 Tipt nu Coca Cola, Arcellor Mittal, Sun Hung Kai
VOORUITZICHTEN 2011
"Bij de huidige stand van de economie is er voor de beleidsmakers in 2011 geen ontkomen aan.

Zij moeten nadenken over het beëindigen van de crisismaatregelen.

Voor centrale bankiers betekent dat het stoppen met liquiditeitsverruimende maatregelen en overheden moeten bezuinigingsplannen opstellen. In snelwegtermen: het wordt voorsorteren op de exit.

Het geschetste klimaat biedt alle ruimte om richting 2011 meer contraire posities op te zoeken. De relatieve aantrekkelijkheid van risicovolle beleggingen is gegroeid.

Valuta en grondstoffen zullen bij een terugkeer naar het vrijere marktmechanisme de grootste en meest ongecontroleerde uitslagen laten zien.

Het risico van deze beleggingen, waar vaak met hefboomproducten in wordt belegd, neemt onevenredig snel toe. Het geschetste scenario is positief voor het internationale bedrijfsleven en vastgoedbeleggers. Geld blijft royaal beschikbaar, de groei is laag maar positief en inflatie blijft voorlopig zeer beperkt. "


TIPS VOOR 2011
"Uit het grote scala van mogelijkheden die de beleggingsstijl long only biedt is bij de selectie van onderstaande tips vooral gekeken naar: schaarste aan grondstoffen, risico van geldontwaarding, grotere valutabewegingen, opkomende middenklasse in Azië."

COCA COLA
"Coca Cola heeft een zeer sterke naamsbekendheid. Dat is een voordeel om geografische expansie richting opkomende middenklasse in Azië te realiseren.

De sterke naamsbekendheid werkt als een magneet, hierdoor zijn de additionele marketingkosten om nieuwe klanten te binden laag. Een sterke merkvoorkeur van de consument betekent ook dat mogelijke prijsstijgingen van grondstoffen goed door te berekenen zijn in de consumentenprijzen.

Valutabewegingen nauwelijks vat op de winstmarge omdat de productie en verkoop in de verschillende werelddelen dicht bij de afnemer plaatsvinden."

ARCELLOR MITTAL
"ArcelorMittal onderscheidt zich van zijn sectorgenoten doordat een belangrijk deel van de noodzakelijke grondstoffen veiliggesteld is via het bezit van eigen ijzerertsmijnen.

De toegang tot opkomende markten is goed. Nu al wordt een belangrijk deel van de omzet, bijna 40 procent, in deze markten gerealiseerd. De consumptie van staal blijft hard groeien door de hoge bouwactiviteit in Azië en uitbundige autoverkopen.

De bezettingsgraden in de staalindustrie zijn op dit moment aan de lage kant. Stijgende bezettingsgraden zorgen voor een snelle verbetering van de winstmarge en geven ruimte om mogelijke inflatiedruk in de toekomst te pareren."

SUN HUNG KAI
"
Vastgoed wordt gezien als een goede bescherming tegen geldontwaarding. Op voorwaarde dat er, zoals bij Sun Hung Kai, weinig gebruik wordt gemaakt van geleend geld.

De aanhoudende inkomensgroei van de middenklasse in Azië heeft de potentie om de prijsstijgingen van vastgoed tot ver boven het inflatiepercentage uit te duwen. Sun Hung Kai Properties kan hiervan profiteren omdat het veel hotels op goede locaties exploiteert.

Mogelijke valutabewegingen ontwikkelen zich hier als een extra rendementskans voor de eurobelegger. Algemeen bestaat de verwachting dat Aziatische valuta de komende jaren in waarde zullen stijgen ten opzichte van de euro.

De versterking van de valuta zal echter de lokale marktwaarde van het onroerend goed of het directe rendement van de exploitatie hiervan niet aantasten."