VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Fondsen met stabiel dividend maken verwachtingen meestal waar

In slechte tijden leer je je echte vrienden kennen. Bedrijven, die ook in crisistijd een goed dividend betalen, wekken vertrouwen en maken de verwachtingen over het algemeen ook waar.

In slechte tijden leer je je echte vrienden kennen. Ook voor beleggers een les om te onthouden. In hun speurtocht naar kansrijke aandelen kan het dividend een signaal zijn.

Bestudering van dividendbetaling bij Nederlandse beursfondsen in de afgelopen vijf jaar leert dat een stabiel, nominaal dividend over het algemeen wordt betaald door bedrijven die vervolgens goed presteren.

Een voorbeeld is vezelproducent . Ondanks een dikke winsthalvering in 2009 betaalde TenCate een stevig dividend. Over 2010 zal TenCate waarschijnlijk een winstverdubbeling laten zien.

Door stabiel dividend te betalen willen bedrijven als Ten Cate in de gunst van de aandeelhouder blijven. Maar een directe koopaanbeveling is het niet. Omdat het hier om een soort gewoonte gaat, ontbreekt de signaalfunctie voor de toekomstige winst.

Sterkere jongens
Dat neemt niet weg dat er wel vertrouwen uit spreekt. En dat vertrouwen wordt vaak waargemaakt. Het hoeft niet te verbazen dat het vaak bedrijven zijn met een sterke financiële positie die daadwerkelijk voor een stabiel dividend zorgen. Zij kunnen het zich veroorloven.

Binnen de AEX vallen drie bedrijven op die in mindere jaren juist een groter deel van de winst aan aandeelhouders uitkeren. Het zijn , en . Met name Fugro en Philips zijn weer sterk uit de crisis gekomen.

Koppelen aan winst
Toch is het een minderheid van de bedrijven die het dividend op peil houden in slechte tijden.

De meeste beursfondsen koppelen het jaarlijkse lekkertje voor beleggers aan de winst. Een vast percentage van de winst wordt aan aandeelhouders uitgekeerd. Geen vast nominaal dividend, maar wel een constante pay-out ratio.

Op zich logisch, want de vergoeding voor de aandeelhouder is afhankelijk van de winstontwikkeling. In economisch mindere perioden zitten bedrijven veelal krap bij kas en zijn banken niet al te happig financiering te verstrekken. Het dividend passeren is dan een goedkope en gemakkelijke financieringsbron.

In slechte tijden krijgen beleggers in deze fondsen het dubbel voor de kiezen. Als de winst verdampt in economische tegenspoed, blijft er vrijwel geen dividend meer over. En dat terwijl beleggers ook al een koersdaling moeten incasseren.
Blijf alert
Blind afgaan op een hoog dividend is onverstandig.

Als een onderneming veel dividend uitkeert, is dat niet altijd een teken van kracht, maar juist een teken van zwakte.

Kennelijk ziet het management van de onderneming zelf geen mogelijkheden meer om het geld waardevol te herinvesteren en besluit het daarom maar om geld aan aandeelhouders terug te geven.

Wees waakzaam als voor een bedrijven een opvallend hoog dividendrendement geldt. Dat kan duiden op een achterblijvende koers.

Onderzoek wat er mis is met de onderneming of de markt waarin deze onderneming zich beweegt.

Zo domineerde bouwer BAM ook in 2010 de ranglijst van fondsen waar het
te behalen was. Aan het einde van het jaar bleek BAM onder de Nederlandse fondsen.


Stabiele dividend-betalers
CSM, Eurocommercial Properties en VastNed Retail zijn drie midkap-fondsen die min of meer hun dividend stabiel hebben gehouden.

Ten Cate springt er, zoals gezegd uit, door in 2009 de pay-out (62 procent) flink te hebben verhoogd.

Onder de smallcaps vallen Beter Bed, Brunel en TKH in positieve zin op.

Deze bedrijven hebben de afgelopen jaren door de crisis de winst stevig zien dalen, maar toch een aantrekkelijk dividend betaald, resulterend in een flink hogere pay-out. Het blijken snelle herstellers.

Ook Sligro heeft over 2009 de pay-out flink verhoogd, maar dat hing samen met de uitkering van een jubileumdividend. Van een sterk winstherstel is bij Sligro dan ook geen sprake.