VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Auto-fonds Stern klaar voor verder marktherstel

Stern, een van de weinige beursfondsen in de automotive-sector is afgelopen jaren winst blijven maken terwijl de concurrentie op apegapen lag. Over 2010 krijgen beleggers zelfs weer dividend.

Het jaar 2010 lijkt een keerpunt voor Stern, want de autoverkopen zitten weer in de lift. Positief is dat de onderneming heeft aangegeven over 2010 de dividendbetaling weer te hervatten.

Bij de bescheiden winsten keerde Stern over 2008 en 2009 in het geheel niets uit, waar het de jaren daarvoor de aandeelhouders telkens met een uitkering van 1,40 euro per aandeel verblijde.

Markt
Volgens Stern is de sanering in de dealermarkt nog niet ver genoeg doorgevoerd om de bedrijfstak weer gezond te maken. Wat dat betreft staat de sector mogelijk nog wat te wachten.


Stern zelf denkt dat deze tweede saneringsronde zich de komende twee jaar zal voltrekken. Stern laat weten conform haar ‘buy and build' strategie actief te blijven deelnemen aan de consolidatie van de Nederlandse autodealermarkt. Dat dit niet geheel zonder risico's is erkent de onderneming.

Het gaat immers vaak om de overname van slecht renderende bedrijven. Pluspunt is dat er regelmatig compensabele verliezen worden meegekocht. Stern beschikte ultimo 2009 over ruim 20 miljoen euro aan compensabele verliezen waardoor het voorlopig geen winstbelasting hoeft te betalen.

Strategie
Kern van het concern zijn de dealerbedrijven, die zowel nieuwe als gebruikte auto's verkopen. In totaal telt Stern Dealers circa 90 vestigingen in autodichte gebieden. Deze autobedrijven bieden een ideaal platform, ‘installed base' voor het aanbieden van allerlei diensten.

Stern Diensten is actief op het gebied van autolease, wagenparkbeheer, autoverhuur, autoschadeherstel, het inrichten van bedrijfswagens, exploitatie van 9 benzinestations en de verkoop van financiële producten als autoverzekeringen. Expansie van de diensten ziet Stern als een belangrijk strategisch speerpunt. 
  Stern in 2011
17 maart: jaarcijfers 2010

18 mei: 1e kwartaalcijfers 

26 mei: AvA 

25 augustus: halfjaarcijfers

11 november: 3e kwartaalcijfers

Deze diensten zijn minder gevoelig voor fluctuaties van de autoverkopen, zijn complementair hieraan en leveren structureel hogere marges. Stern streeft naar een evenwichtige opbouw van het bedrijfsresultaat tussen autoverkoop en diensten.

De onderneming wil zich daarmee ontdoen van het dealerimago en een soort one-stop-shop concept op het gebied van automotive in de markt zetten. Het bedrijf heeft daar de juiste papieren voor, maar de weg is nog lang.

Overnamekandidaat
In 2004 is sprake geweest van een mogelijke ‘delisting' door de investeringsmaatschappijen Egeria en NPM, die tezamen 49 procent van de aandelen bezaten. Tot een concreet bod is het nooit gekomen.

Met een belang van 29 procent is NPM nog altijd de grootste aandeelhouder van Stern, dat vanwege zijn sterke marktpositie een potentiële overnamekandidaat blijft. De bieder zal daarbij ook altijd CEO en oprichter Van der Kwast over de streep moeten trekken die nog 12 procent van de aandelen bezit.

De huidige beurskoers van circa 21 euro is nog ver verwijderd van de 30 euro ten tijde van de interesse van de beide investeerders, maar is sinds het dieptepunt van onder de 9 euro in maart 2009 fors hersteld en lijkt al behoorlijk wat marktherstel verdisconteerd te hebben.

Beleggers moeten ook de beperkte verhandelbaarheid van het aandeel, free float bedraagt circa 30 procent, en de conjunctuurgevoeligheid van de activiteiten in ogenschouw nemen.
Gerelateerde artikelen