VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Stern herstructureert merkportefeuille

Ondanks een forse omzetdaling (van 933 naar 829 miljoen euro) heeft Stern het moeilijke jaar 2009 met een kleine winst (3 miljoen) af weten te sluiten.

Veel nieuwe auto's werden er niet verkocht, maar dat is niet het enige waar Stern aan verdient.

De zogenoemde after sales, bedrijfsactiviteiten die een gevolg van de verkoop van nieuwe auto's zijn, zoals onderhoud, vormen een steeds belangrijker onderdeel van het bedrijfsmodel.

Zo wil Stern onder de merknaam SternExpert werkplaatsen zonder showroom gaan exploiteren, waar met de fast fit formule bijvoorbeeld winter- en zomerbanden kunnen worden verwisseld. Het anticyclische karakter van deze activiteiten heeft in 2009 gewerkt: het is namelijk niet zo dat Stern niets van de neergaande economie heeft gemerkt.

Beroering
De grote veranderingen in de mondiale auto-industrie laten Stern niet onberoerd. Stern heeft dealers voor een groot aantal merken die worden aangestuurd via merkenclusters. Bij voorkeur koppelt Stern merken aan elkaar waarvan de producenten samenwerken.


Zo was Chrysler gekoppeld aan Mercedes en Fiat aan Opel. De overname van Chrysler door Fiat en het verbreken van de technologische samenwerking tussen Fiat en Opel zijn dus reden voor een herstructurering. Stern heeft goede hoop voor Opel en verwacht dat dit merk samen met Chevrolet, ook een merk van GM, in de toekomst goed gaat scoren op de Nederlandse markt.

Bij de agressieve overnamestrategie van Fiat zet bestuursvoorzitter Henk van der Kwast echter vraagtekens. "Het is ons niet duidelijk waarom Fiat wel zal slagen in wat Mercedes niet gelukt is", aldus de CEO over de overname van Chrysler. Over het merk Renault laat Van der Kwast zich wel positief uit.

Geen vrienden
Opmerkelijk is dat Stern positief is over Jaguar en Kia. Deze merken werden in 2009 geplaagd door het faillissement van importeur Kroymans, maar diens plek is inmiddels ingenomen door een fabrieksimporteur.

De samenwerking hiermee bevalt duidelijk beter dan de samenwerking met Kroymans, waarover de indruk ontstond dat het op korte termijn binnenhalen van geld belangrijker werd gevonden dat het op lange termijn uitrollen van een strategie voor een goede marktpositie voor beide merken.

Hoewel Stern zich door het faillissement van Kroymans geconfronteerd zag met een post van 1 miljoen euro, waarvan onduidelijk is hoeveel er terugkomt, zou de situatie op termijn dus best eens gunstig uit kunnen pakken.

Als een aandeelhouder vraagt of Stern de boedelveiling van Kroymans in de gaten heeft gehouden, zegt president-commissaris Eykel dat hij de indruk heeft dat die veiling vooral door bekenden van Kroymans is gevolgd. "Wij horen niet tot zijn vrienden", aldus de bestuurder.

Stormvogel
Van der Kwast verwacht dat er momenteel nog steeds te veel dealers in Nederland zijn, waardoor faillissementen onvermijdelijk lijken.

Toch gaat Stern zelf voorzichtig op overnamepad. Het bestuur heeft er voldoende vertrouwen in dat management van het bedrijf ervoor kan zorgen dat dealers die zelfstandig het hoofd niet boven water kunnen houden binnen de Stern Groep wel aan de winst kunnen bijdragen.

Niet alleen door een sterke inkoopkracht, maar ook door kostenbesparingen te realiseren, middels het Stormvogel programma. Belangrijke doelstelling binnen dit programma voor 2010 is het terugdringen van het gebruik van bankkredieten.

Van der Kwast stelt dat met name die doelstelling binnen de organisatie breed wordt gedragen. De solvabiliteit van Stern Groep zal dan ook structureel worden verhoogd, hetgeen effect zal hebben op het rendement op eigen vermogen dat het bedrijf voor ogen heeft. Die doelstelling wordt van 20 naar 15 procent verlaagd.

Frederik van Beuningen van Teslin Capital sprak uitdrukkelijk de wens uit dat deze maatregelen er in het vervolg voor zullen zorgen dat niet de banken, maar de aandeelhouders bepalen of er dividend zal worden uitgekeerd. Over het boekjaar 2009 bleek het uitkeren van dividend in ieder geval niet verstandig.