VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB daagt Ageas, oud-Fortis-bestuurders en banken voor de rechter

De VEB daagt, namens gedupeerde Fortis-beleggers, oud-bestuurders van Fortis voor de rechter vanwege misleiding van beleggers. Ook Ageas (de nieuwe naam van Fortis) en een aantal banken zullen zich voor de rechter moeten verantwoorden.

Dat volgt uit een dagvaarding die de VEB tegen Fortis en een aantal voormalige bestuurders heeft uitgebracht.

De VEB had de schadevergoedingssactie al eerder aangekondigd.

Fortis (nu: Ageas) en zijn oud-bestuurders hebben beleggers misleid. Daarom vraagt de VEB aan de rechtbank om te bevestigen dat gedaagden aansprakelijk zijn jegens alle beleggers in Fortis in de periode van 21 september 2007 tot 3 oktober 2008.

Op 21 september 2007 kondigde Fortis een aandelenemissie van 13,4 mrd euro aan, ter financiering van de overname van ABN Amro. Op 3 oktober 2008 maakte de Nederlandse staat bekend de Nederlandse delen van Fortis inclusief ABN Amro over te nemen.

In de tussentijd hebben aandeelhouders Fortis naar schatting 18 miljard euro schade geleden.

Misleidende communicatie
Fortis heeft vanaf 21 september 2007 tot 3 oktober 2008 stelselmatig de groeiende problemen, waarmee zij als gevolg van de subprime crisis geconfronteerd werd, verzwegen of daaromtrent zelfs gelogen.

In het onderzoeksrapport dat in opdracht van de Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam is opgesteld, is vastgesteld dat Fortis bij zeven verschillende gelegenheden ernstig tekortgeschoten is in de naleving van haar communicatieverplichtingen op basis van de Wet op het financieel toezicht.
Daarbij hebben Fortis en haar bestuurders koersgevoelige informatie niet of te laat openbaar gemaakt of hebben zij onware informatie verspreid.

Acht bestuurders gedaagd
De bestuurders die zich bij de rechter moeten verantwoorden voor misleidende of tekortschietende communicatie met beleggers zijn Maurice Lippens, Jean Paul Votron, Herman Verwilst, Filip Dierckx, Gilbert Mittler, Jozef De Mey, Karel De Boeck en Lex Kloosterman.

DE ACHT GEDAAGDEN
Maurice Lippens 
-Medeoprichter van Fortis

-Voorzitter raad van bestuur tot eind september 2008
Jean Paul Votron
-Sinds oktober 2004 ceo van Fortis

-Ontslagen op 11 juli 2008
Herman Verwilst
-Jarenlang Fortis-bestuurder

-Volgde Votron op als ceo.
 
-Moest binnen drie maanden uitgeput terug treden.
Gilbert Mittler
-CFO van Fortis vanaf 2000

-Op 1 augustus 2008 ontslagen. Daarna adviseur van ceo Herman Verwilst
Filip Dierckx
-Topman van de zakendivisie binnen Fortis.

-Opvolger Herman Verwilst; was ceo ten tijde van ondergang Fortis.
Jozef De Mey
-Sinds 1990 bij Fortis, waarvan vele jaren als bestuurder.

-In 2009 voorzitter raad van bestuur Fortis Holding.
Karel De Boeck
-Ruim dertig jaar werkzaam bij (voorlopers van) Fortis

-Bestuurder Fortis Bank

- 2008-2009: ceo FortisLex Kloosterman
-Fortis-bestuurder tot december 2008

-Nu directeur Rabobank International


Deze bestuurders bekleedden ten tijde van de uitgifte van het prospectus (voor de aandelenemissie) cruciale functies  binnen het Fortis-concern.

Dat prospectus bevatte materiële onjuiste en misleidende informatie. In het prospectus zijn de impact en risico's van de subprime crisis op de financiële situatie van Fortis onjuist weergeven.

De blootstelling van Fortis aan de subprime crisis was vele malen groter dan Fortis en de begeleidende banken in het prospectus hebben doen voorkomen.

De omvang en impact van de subprime crisis bleken de belangrijkste redenen voor de problemen waarmee Fortis in 2008 werd geconfronteerd. Beleggers die afgingen op de informatie in het prospectus zijn daardoor misleid.

De genoemde bestuurders zijn persoonlijk aan te spreken op die misleiding. Zij hebben zelf de hand gehad in de misleidende communicatie of hadden die kunnen voorkomen of corrigeren en hebben dat niet gedaan. Daarom zijn zij persoonlijk aansprakelijk.

Naast Ageas (de nieuwe naam van Fortis) en (voormalige) bestuurders worden ook banken gedagvaard die de emissie van 24 september 2007 hebben begeleid.

De belangrijkste banken die de emissie hebben begeleid waren Merrill Lynch International, Fortis Bank sa/nv (tegenwoordig BNP Paribas Fortis), ING Bank, Rabobank en Fox-Pitt Kelton.
Gerelateerde artikelen